Návod k použití PHILIPS HTL 5120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 5120. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 5120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 5120.


PHILIPS HTL 5120 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (446 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 5120 QUICK START GUIDE (1260 ko)
   PHILIPS HTL 5120 (441 ko)
   PHILIPS HTL 5120 QUICK START GUIDE (1260 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 5120

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips HTL5120 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace   Bezpečnost   Péče o výrobek   Péče o životní prostředí   Nápověda a podpora   2 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 2 Vaše zařízení SoundBar   Hlavní jednotka   Dálkový ovladač   Konektory   3 Připojení   Připojení k televizoru   Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI   Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení   4 Používání přístroje SoundBar   Nastavení hlasitosti   Zvolte zvuk   přehrávač MP3   Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth   Automatický pohotovostní režim   Použití továrních nastavení   5 Montáž systému SoundBar na stěnu   upevnění na zeď   12 12 13 14 15 15 15 6 Specifikace výrobku   7 Řešení problémů   8 Oznámení   Prohlášení o shodě   Ochranné známky   CS 1 1 Důležité informace Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Bezpečnost Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. [. . . ] c HDMI 2 Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 2. d OPTICAL Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem. Konektory V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v zařízení SoundBar. CS 5 Konektory vzadu f DIGITAL IN-COAXIAL Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení. g DIGITAL IN-OPTICAL Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení. a MUSIC iLINK Vstup zvuku z přehrávače MP3. Spodní konektory g 6 5 4 1 2 3 a HDMI IN 1 Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení. b HDMI IN 2 Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení. c TO TV-HDMI OUT (ARC) Připojení ke vstupu HDMI na televizoru. e AUDIO IN-AUX Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení. 6 CS 3 Připojení Tato část popisuje připojení přístroje SoundBar k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení přístroje SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném návodu k rychlému použití. Poznámka •• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku. zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky. 1 2 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor HDMI OUT (ARC) přístroje SoundBar s konektorem HDMI ARC televizoru. • Konektor HDMI ARC televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Poznámka •• Před provedením nebo změnou libovolného připojení •• Pokud váš televizor nepodporuje standard HDMI ARC, Připojení k televizoru Připojení přístroje SoundBar k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů přístroje SoundBar můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a přístroj SoundBar propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici. připojte audio kabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím zařízení SoundBar. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako DIGITAL AUDIO OUT. Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů Zvuk základní kvality Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu Zvuk nejvyšší kvality 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor AUX zařízení SoundBar s konektory AUDIO OUT televizoru nebo jiného zařízení. DVD TV 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor OPTICAL zařízení SoundBar s konektorem OPTICAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT. 8 CS 4 Používání přístroje SoundBar V této části je popsáno použití přístroje SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení. Dříve než začnete • Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu. • Přepněte přístroj SoundBar na správný zdroj z jiného zařízení. Zvolte zvuk Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby. Režim prostorového zvuku Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka V. SURR zapnete nebo vypnete režim Surround. »» Pokud je režim Surround aktivní, rozsvítí se indikátor V. SURR na hlavní jednotce. Vytváří prostorový zážitek z poslechu. »» Když zhasne indikátor V. SURR na hlavní jednotce, dvoukanálový stereofonní zvuk je zapnutý, to je ideální pro poslech hudby. Nastavení hlasitosti 1 Stisknutím tlačítka +/- (Hlasitost) zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti. • Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte tlačítko (Ztlumit). • Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět tlačítko (Ztlumit) nebo stiskněte tlačítko +/- (Hlasitost). [. . . ] Není to známkou poruchy zařízení SoundBar. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www. philips. com/ support. Hlavní jednotka Tlačítka na přístroje SoundBar nefungují. • Odpojte přístroj SoundBar několik minut od napájení a poté jej znovu připojte. Zvuk Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází žádný zvuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 5120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 5120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag