Návod k použití PHILIPS HTL 4110B/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 4110B/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 4110B/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 4110B/12.


PHILIPS HTL 4110B/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2259 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 4110B/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napsalo a vytvořilo oddělení dokumentace PHILIPS Documentation Dept. Oki je registrovaná obchodní značka firmy Oki Electric Industry Company. Energy Star je registrovaná obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky firmy Microsoft Corporation. HP, HP LaserJet a HP Colour LaserJet jsou registrované obchodní značky firmy Hewlett Packard Company. [. . . ] Upozornění jsou speciální poznámky, které byste si měli přečíst a pečlivě se jimi řídit, abyste zabránili možnému poškození Vašeho zařízení. Varování jsou speciální poznámky, které byste si měli přečíst a pečlivě se jimi řídit, abyste se vyhnuli možnému nebezpečí hrozícímu Vám nebo jiným osobám. • Pokud nastane cokoliv co naznačuje, že tiskárna nepracuje správně nebo je poškozena, odpojte ji od sítě a spojte se s dodavatelem. Některé věci, na které je třeba si dávat pozor: • • • • Roztřepená nebo poškozená napájecí šňůra nebo poškozená zásuvka. Tiskárna spadla ze stolu nebo má poškozený kryt. Tiskárna nepracuje správně při dodržování návodu k použití. Energy Star Oki je partnerem ENERGY STAR a tento výrobek splňuje směrnice Energy Star na úsporu energie. 5 Instalační příručka 8csCZ. p65 5 10/19/99, 10:48 AM Česky • Po zvednutí horního krytu se získá přístup k horkým částem tiskárny, které jsou zřetelně označeny. NEDOTÝKEJTE se jich. Tento výrobek splňuje podmínky uvedené ve směrnicích Rady EU 89/336/EEC a 73/23/EEC pro sjednocování zákonů členských zemí vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě a k práci s nízkým napětím. . Vybalení tiskárny Vaše nová tiskárna se dodává v několika transportních obalech specielně navržených tak, aby ochránily během přepravy různé součásti tiskárny. Před instalací otevřete jednotlivé obaly a pečlivě překontrolujte jejich obsah: 1. tiskárna, kazety s tonerem, pro každou barvu jedna: azurová (cyan), purpurová (magenta), žlutá a černá, sběrač odpadního toneru, čistící jednotka zapékací jednotky, kazeta s obrazovým válcem, pro každou barvu jedna: azurová (cyan), purpurová (magenta), žlutá a černá (dodávají se uložené uvnitř tiskárny), Každá kazeta se dodává s černým, světlonepropustným plastikovým sáčkem. Tyto sáčky byste měli mít vždy poblíž tiskárny pro případ, že by bylo nutno vyjmout kazetu s obrazovým válcem při silném světle. souprava pásového unašeče (předinstalováno), souprava zapékací jednotky (předinstalováno), druhá souprava podavače papíru (volitelné), CD-ROM, příručka pro nastavení tiskárny, uživatelská příručka, příručka o barvách. 7 9 8 4 1 2 3 6 Pečlivě překontrolujte obsah dodávky. Jestliže některá z uvedených položek chybí nebo je poškozena, spojte se co nejrychleji se svým dodavatelem. 5 6 PHILIPSPAGE 8c Plus 8csCZ. p65 6 10/19/99, 10:48 AM Volba umístění tiskárny Tiskárna váží přibližně 52 kg. Identifikujte barvu toneru podle barvy štítku (1) na kazetě nebo se podívejte skrz bílou čepičku (2) na jedné straně kazety na barvu toneru v kazetě. 1 2 3 5. Odlepte bílou lepící pásku ze spodní strany kazety s tonerem. Uchopte kazetu tak, aby barevná páčka (3) byla vpravo a bílá koncová čepička (2) vlevo, vsuňte kazetu s tonerem do horní části kazety s obrazovým válcem, okrajem s bílou čepičkou napřed. 3. Šetrně tlačte na druhý konec kazety s tonerem až pevně zapadne do kazety s obrazovým válcem. Zjistěte, kde je v uvnitř tiskárny umístěna odpovídající kazeta s obrazovým válcem. Netlačte kazetu s tonerem do správné polohy násilím. Tato zásuvka by měla v ideálním případě mít svůj vlastní vypínač a měla by být kdykoliv přístupná. 3. 5. Pokud je třeba, posuňte dvě postranní vodítka papíru (2) dostatečně daleko, aby se tam vešlo baleni papíru. Vložte opatrně papíru do podavače a potom nastavte postranní vodítka i zadní zarážku, aby byl papír dobře uložen. Vraťe podavač zpět do tiskárny a šetrně jej zatlačte až na konec. Nepřibouchněte podavač do tiskárny příliš prudce. Podavač naplněný papírem je těžký a mohl by poškodit vnitřek tiskárny. 1. Přesvědčte se, že je síťový vypínač (1) vypnutý. 2 1 2. Připojte síťovou šňůru do třípólové síťové zásuvky (2) na zadní stěně tiskárny. Instalační příručka 13 8csCZ. p65 13 10/19/99, 10:48 AM Česky 2. Pokud je to třeba, nastavte zadní zarážku papíru (1) na správnou délku papíru. Provede se to stisknutím horní části zarážky a opatrným posunutím do správné polohy. Připojení tiskárny do napájecí sítě 3. Druhý konec síťové šňůry připojte do správné a blízké zásuvky napájecí sítě. V tomto okamžiku není ještě nutno připojovat tiskárnu k počítači. Vestavěná ukázka tisku Vaše tiskárna obsahuje data pro tisk několika stránek textu. [. . . ] Vyžaduje paralelní kabel k počítači podle normy IEEE1284, který nesmí být delší než 1, 8m. Tento kabel má 36kolíkovou zástrčku Centronics na jednom konci (ze strany tiskárny) a standardní zástrčku DB25 na druhém konci (ze strany PC). Dva magnetické filtry (1), které jsou obsaženy v dodávce, musí být nainstalovány na paralelní kabel před samotným propojením tiskárny a počítače. Filtry je třeba připojit co nejblíže k obou koncům kabelu a zajistit je proti pohybu secvaknutím. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 4110B/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 4110B/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag