Návod k použití PHILIPS HTL 3120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 3120. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 3120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 3120.


PHILIPS HTL 3120 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (475 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 3120 QUICK START GUIDE (1254 ko)
   PHILIPS HTL 3120 (469 ko)
   PHILIPS HTL 3120 QUICK START GUIDE (1254 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 3120

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome HTL3120 Otázky?Kontaktujte společnost Philips Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace   Bezpečnost   Péče o výrobek   Péče o životní prostředí   Prohlášení o shodě   Nápověda a podpora   2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 2 Vaše zařízení SoundBar   Hlavní jednotka   Dálkový ovladač   Konektory   3 Připojení a nastavení   Připojení k televizoru   Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI   Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení   Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)   4 Používání přístroje SoundBar   Nastavení hlasitosti   Zvolte zvuk   přehrávač MP3   Paměťová zařízení USB   Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth   Automatický pohotovostní režim   Použití továrních nastavení   5 Připevnění na zeď   6 Specifikace výrobku   7 Řešení problémů   CS 1 1 Důležité informace Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Bezpečnost Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. [. . . ] zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky. •• Před provedením nebo změnou libovolného připojení Připojení k televizoru Připojení přístroje SoundBar k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů přístroje SoundBar můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a přístroj SoundBar propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici. Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC) Vaše zařízení SoundBar podporuje rozhraní HDMI verze se standardem ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete si poslechnout zvuk z televizoru prostřednictvím zařízení SoundBar, a to pomocí jediného kabelu HDMI. CS 7 1 TV 2 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor HDMI OUT digitálního zařízení s konektorem HDMI IN 1/2 zařízení SoundBar. Zařízení SoundBar připojte k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI OUT (ARC). • Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa. Na připojeném zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT. Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC) Zařízení SoundBar podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem. Poznámka •• V závislosti na výrobci se protokol HDMI-CEC označuje různými názvy. Informace o svém zařízení naleznete v uživatelské příručce pro zařízení. •• Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC. Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu Zvuk nejvyšší kvality 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor COAXIAL zařízení SoundBar s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako DIGITAL AUDIO OUT. Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů Zvuk základní kvality Dříve než začnete • Připojte zařízení SoundBar k zařízení kompatibilnímu se standardem HDMI-CEC prostřednictvím konektoru HDMI. • Proveďte nezbytná připojení popsaná ve stručné příručce a vyberte správný zdroj zvuku pro připojené zařízení. • V televizoru i u ostatních připojených zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce pro televizor nebo příslušné zařízení. 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor AUX zařízení SoundBar s konektory AUDIO OUT televizoru nebo jiného zařízení. DVD Ovládací prvky funkce EasyLink Funkce EasyLink umožňuje ovládat zařízení SoundBar, televizor a další připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC jediným dálkovým ovladačem. • Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka: Pokud je povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze zařízení SoundBar přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC. CS 9 4 Používání přístroje SoundBar V této části je popsáno použití přístroje SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení. Dříve než začnete • Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu. • Přepněte přístroj SoundBar na správný zdroj z jiného zařízení. • OFF: Vychutnejte si původní zvuk filmů a hudby bez přidaných zvukových efektů. • POWEr: Vychutnejte si strhující zvuk, který je ideální pro akční videa a hlasité večírky. • HIGH: Okořeňte nevýrazné filmy a hudbu pomocí přidaných zvukových efektů. • CLEAr: Uslyšíte každý detail v hudbě a jasné hlasy ve filmech. • dEEP: Užijte si příjemné mluvené slovo a zpěv v hudbě. [. . . ] Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení. • Zařízení není správně připojeno. • Zařízení SoundBar je již připojeno k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 3120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 3120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag