Návod k použití PHILIPS HTL 2160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 2160. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 2160 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 2160.


PHILIPS HTL 2160 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1568 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 2160 QUICK START GUIDE (2529 ko)
   PHILIPS HTL2160 (1379 ko)
   PHILIPS HTL2160 QUICK START GUIDE (2522 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 2160

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips HTL2160 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace   Nápověda a podpora   Bezpečnost   Péče o výrobek   Péče o životní prostředí   3 3 3 4 4 6 6 6 7 7 9 9 9 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 17 17 2 Vaše zařízení SoundBar   Sestavení zařízení SoundBar   Hlavní jednotka   Dálkový ovladač   Konektory   3 Připojení   Umístění   Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení   4 Používání přístroje SoundBar   Nastavení hlasitosti   Zvolte zvuk   přehrávač MP3   Paměťová zařízení USB   Automatický pohotovostní režim   Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth   Použití továrních nastavení   5 Připevnění na zeď   6 Specifikace výrobku   7 Řešení problémů   8 Oznámení   Prohlášení o shodě   Ochranné známky   CS 2 1 Důležité informace Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Nápověda a podpora Společnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navštivte naše webové stránky na adrese www. philips. com/support a můžete: • stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití • shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely) • nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ) • odeslat nám e-mail s dotazem • chatovat s jedním z našich zástupců podpory. [. . . ] f SURR Svítí, pokud zvolíte funkci Virtuální prostorový zvuk. g Bluetooth Rozsvítí se při přepnutí do režimu Bluetooth. Sestavení zařízení SoundBar Sestavte zařízení SoundBar podle popisu ve stručném návodu k rychlému použití (krok 1). Hlavní jednotka V této části je uveden přehled hlavní jednotky. a b c d e f g a Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu. b VOLUME +Zvýšení nebo snížení hlasitosti. d Napájení Rozsvítí se při spuštění zařízení SoundBar. e Indikátory zdroje CS 6 Dálkový ovladač V této části je uveden přehled dálkového ovladače. Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem. f TREBLE +/Zvýšení nebo snížení výšek. a g SURR Přepínání mezi stereofonním a virtuálním prostorovým zvukem. h Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku. l b c k j d e i BASS +/Zvýšení nebo snížení hloubek. j VOLUME +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti. l AUX Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX. i f h g Konektory V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v zařízení SoundBar. Horní konektory a (Pohotovostní režim – zapnuto) Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu. a a b b COAX Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem. d OPTICAL 7 CS (USB) Vstup zvuku z paměťového zařízení USB. b AUDIO-IN Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3, 5mm konektor). Konektory vzadu d a b c e a AUDIO IN Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení. b DIGITAL IN-COAXIAL Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení. c DIGITAL IN-OPTICAL Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení. d SUBWOOFER Připojení k dodávanému subwooferu. e AC MAINS~ Připojení k napájení. CS 8 3 Připojení Tato část popisuje připojení přístroje SoundBar k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení přístroje SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném návodu k rychlému použití. Poznámka •• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku. •• Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky. Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení Prostřednictvím reproduktorů zařízení SoundBar můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Televizor, zařízení SoundBar a ostatní zařízení propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici. Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu Zvuk nejvyšší kvality Umístění Subwoofer umístěte minimálně 1 metr od zařízení SoundBar a deset centimetrů od stěny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujcího obrázku. TV 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor OPTICAL zařízení SoundBar s konektorem OPTICAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT. Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu Zvuk dobré kvality 1 9 CS Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor COAXIAL zařízení SoundBar s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT televizoru nebo jiného zařízení. • Digitální koaxiální konektor může být označen jako DIGITAL AUDIO OUT. Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů Zvuk základní kvality 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor AUX zařízení SoundBar s konektory AUDIO OUT televizoru nebo jiného zařízení. DVD CS 10 4 Používání přístroje SoundBar V této části je popsáno použití přístroje SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení. Dříve než začnete • Zařízení připojte podle stručné příručky k rychlému použití nebo si stáhněte uživatelskou příručku na adrese www. • Přepněte přístroj SoundBar na správný zdroj z jiného zařízení. 1 Stisknutím možnosti SURR vyberete režim prostorového zvuku. [. . . ] Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení. • Zařízení není správně připojeno. (viz 'Přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth' na straně 12) • Zařízení SoundBar je již připojeno k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 2160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 2160 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag