Návod k použití PHILIPS HTL 2150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 2150. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 2150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 2150.


PHILIPS HTL 2150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1377 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)
   PHILIPS HTL 2150 (1369 ko)
   PHILIPS HTL 2150 QUICK START GUIDE (2239 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 2150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud 3 CS se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat. • Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. • Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku. [. . . ] • Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena. • V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce. Péče o výrobek K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken. Péče o životní prostředí Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. CS 4 2 Vaše zařízení SoundBar Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj SoundBar na adrese www. philips. com/ welcome. Indikátor zdroje se rozsvítí, když je zvolen zdroj. • COAX/OPT: Rozsvítí se při přepnutí na zdroj koaxiálního nebo optického vstupu. • AUX: Rozsvítí se při přepnutí na analogový zdroj vstupu. • AUDIO-IN: Rozsvítí se při přepnutí na zdroj zvukového vstupu. f SURR Svítí, pokud zvolíte funkci Virtuální prostorový zvuk. Sestavení zařízení SoundBar Sestavte zařízení SoundBar podle popisu ve stručném návodu k rychlému použití (krok 1). Hlavní jednotka V této části je uveden přehled hlavní jednotky. a b c d e f a Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu. b VOLUME +Zvýšení nebo snížení hlasitosti. d Napájení Rozsvítí se při spuštění zařízení SoundBar. e Indikátory zdroje 5 CS Dálkový ovladač V této části je uveden přehled dálkového ovladače. d TREBLE +/Zvýšení nebo snížení výšek. e SURR Přepínání mezi stereofonním a virtuálním prostorovým zvukem. f a Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku. g BASS +/Zvýšení nebo snížení hloubek. h VOLUME +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti. i AUDIO-IN Přepnutí zdroje zvuku na připojení zvukového vstupu. j AUX Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX. j AUX COAX b i h AUDIOIN OPTICAL c g BASS VOLUME TREBLE d Konektory f SURR e V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v zařízení SoundBar. Horní konektory a a (Pohotovostní režim – zapnuto) Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu. a AUDIO-IN Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3, 5mm konektor). b COAX Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem. [. . . ] • Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku. • Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím přístroje SoundBar, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen. CS 14 8 Oznámení Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky. Prohlášení o shodě Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Ochranné známky Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. 15 CS Philips Consumer Lifestyle HK-1242- HTL2150/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 2150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 2150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag