Návod k použití PHILIPS HTL 2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 2100. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 2100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 2100.


PHILIPS HTL 2100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (320 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTL 2100 QUICK START GUIDE (1941 ko)
   PHILIPS HTL 2100 (333 ko)
   PHILIPS HTL 2100 QUICK START GUIDE (1941 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 2100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky. • Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. • Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. [. . . ] Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena. V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Nápověda a podpora Společnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navštivte naše webové stránky na adrese www. philips. com/support a můžete: • stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití • shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely) • nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ) • odeslat nám e-mail s dotazem • chatovat s jedním z našich zástupců podpory. Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku. Můžete také požádat o pomoc kontaktováním zákaznické podpory společnosti Philips ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na společnost Philips, si poznamenejte model a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku. Péče o výrobek K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken. Péče o životní prostředí Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. CS 4 2 Vaše zařízení SoundBar Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj SoundBar na adrese www. philips. com/ welcome. Dálkový ovladač V této části je uveden přehled dálkového ovladače. a j AUX COAX b Hlavní jednotka V této části je uveden přehled hlavní jednotky. i h AUDIOIN OPTICAL c g BASS VOLUME TREBLE d a b f SURR e a Indikátor SURR Svítí, pokud zvolíte funkci Virtuální prostorový zvuk. b Indikátory zdroje Indikátor zdroje se rozsvítí, když je zvolen zdroj. • COAXIAL: Rozsvítí se při přepnutí na koaxiální zdroj vstupu. • OPTICAL: Rozsvítí se při přepnutí na optický zdroj vstupu. • AUX: Rozsvítí se při přepnutí na analogový zdroj vstupu. • AUDIO-IN: Rozsvítí se, jakmile přepnete zdroj na vstup zvuku (3, 5mm konektor) a (Pohotovostní režim – zapnuto) Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu. b COAX Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem. c OPTICAL Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem. 5 CS d TREBLE +/Zvýšení nebo snížení výšek. [. . . ] Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www. philips. com/ support. Zvuk Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází žádný zvuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 2100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag