Návod k použití PHILIPS HTD5540/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTD5540/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTD5540/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTD5540/12.


PHILIPS HTD5540/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1779 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTD5540/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] [. . . ] Contact Philips Quick start guide HTD5540_12_QSG. indd 1 2013/1/15 16:41:13 EN Before using your product, read all accompanying safety information DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i brug DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden Sicherheitsinformationen EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφάλειας ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des consignes de sécurité jointes IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende veiligheidsinformatie NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace HU A termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági tudnivalókat PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de siguranţă care îl însoţesc SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné informácie 1 2x User Manual Quick start guide 2x 6x 2x 2x HTD5540_12_QSG. indd 2 2013/1/15 16:41:14 1 EN Stand mount the speakers CS Nainstalujte reproduktory DA Monter højttalerne på fod DE Montage der Lautsprecher auf den Standfüßen EL Στήστε τα ηχεία πάνω στις βάσεις ES Monta los altavoces en la pared FI Kaiuttimien kiinnitys jalustaan FR Monter le pied des enceintes HU A hangsugárzók állványra szerelése IT Montaggio degli altoparlanti su supporto NL Monteer de luidsprekers op de standaarden NO Montere høyttalerne på stativ PL Montaż głośników na podstawie PT Colocar os altifalantes no suporte RO Montaţi pe suport boxele SK Montáž reproduktorov na stojan SV Montera högtalarna på stativ TR Hoparlörleri kaideye monte edin 1 HTD5540_12_QSG. indd 3 2013/1/15 16:41:14 2 3x 3 1x HTD5540_12_QSG. indd 4 2013/1/15 16:41:15 2 EN Connect the home theater DA Tilslut hjemmebiografen DE Anschließen des Home Entertainment-Systems EL Συνδέστε το home cinema ES Conecta el sistema de cine en casa FI Kotiteatterin liitännät FR Connecter les enceintes au Home Cinéma IT Collegamento del sistema Home Theater NL Sluit de home cinema aan NO Koble til hjemmekinoanlegget PT Efectuar as ligações ao sistema de cinema em casa SV Anslut hemmabiosystemet TR Ev sinemasını bağlayın CS Připojte domácí kino HU A házimozi csatlakoztatása PL Podłączanie zestawu kina domowego RO Conectaţi sistemul home theater SK Pripojenie k domácemu kinu SUB WOOFER FRONT LEFT FRONT CENTER FRONT RIGHT FRONT FRONT SUB REAR REAR FRONT RIGHT LEFT WOOFER RIGHT LEFT CENTER REAR LEFT REAR RIGHT FRONT RIGHT FRONT LEFT SUBWOOFER REAR RIGHT REAR LEFT FRONT CENTER HTD5540_12_QSG. indd 5 2013/1/15 16:41:15 3 EN Connect to TV in one of these ways DA Tilslut til TV på en af følgende måder DE Herstellen einer Verbindung mit dem Fernseher über einer dieser Möglichkeiten EL Συνδεθείτε στην τηλεόραση με έναν από τους παρακάτω τρόπους ES Conexión al televisor de una de estas maneras FI Liitä televisioon jommallakummalla tavalla FR Connectez-vous au téléviseur via l’une de ces méthodes IT Esegui il collegamento al TV in uno dei modi indicati di seguito NL Maak op een van de volgende manieren verbinding met de TV NO Koble til TVen på en av følgende måter PT Ligar ao televisor de uma destas formas SV Anslut till TV:n på något av följande sätt TR Aşağıdaki yöntemlerden biriyle TV’ye bağlanın CS Připojení k televizoru proveďte jedním z následujících způsobů HU Csatlakoztassa a tv-készülékhez az alábbi módok egyike szerint PL Podłącz do telewizora przy użyciu jednej z tych metod RO Conectaţi-vă la televizor într-unul din aceste moduri SK Pripojte zariadenie k televízoru jedným z týchto spôsobov H HDMI ARC HDMI HDMI OUT (ARC) HDMI IN (ARC) V HTD5540_12_QSG. indd 6 2013/1/15 16:41:16 HDMI + OPTICAL OPTICAL OPTICAL HDMI OUT (ARC) HDMI IN OPTICAL VIDEO + AUDIO L/R VIDEO AUDIO L/R L R L R VIDEO OUT AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN HTD5540_12_QSG. indd 7 2013/1/15 16:41:17 4 EN Switch on the home theater DA Tænd for hjemmebiografen DE Einschalten des Home Entertainment-Systems EL Ενεργοποιήστε το home cinema ES Enciende el sistema de cine en casa FI Virran kytkeminen kotiteatteriin FR Mettre sous tension le Home Cinéma IT Accensione del sistema Home Theater NL Schakel de home cinema in NO Slå på hjemmekinoanlegget PT Ligar o sistema de cinema em casa SV Sätt på hemmabiosystemet TR Ev sinemasını açın CS Zapněte domácí kino HU A házimozi bekapcsolása PL Włączanie zestawu kina domowego RO Porniţi sistemul home theater SK Zapnutie domáceho kina 1 2 3 HTD5540_12_QSG. indd 8 2013/1/15 16:41:17 5 EN Complete the first time setup DA Fuldfør den indledende opsætning DE Abschließen der Ersteinrichtung EL Ολοκληρώστε τη ρύθμιση για πρώτη φορά ES Finaliza la configuración inicial FI Ensiasennuksen suorittaminen loppuun FR Effectuer la configuration initiale IT Completamento della configurazione iniziale NL Voltooi de eerste installatie NO Fullføre den første konfigureringen PT Executar a configuração inicial SV Slutför förstagångsinställningen TR İlk kullanım öncesi kurulumunu tamamlayın CS Dokončili jste nastavení při prvním zapnutí HU Az első üzembe helyezés PL Pierwsza konfiguracja RO Realizaţi prima configurare SK Dokončenie prvého nastavenia 1 TV HDMI 2 3 4 HOME THEATER 5 6 HOME THEATER HTD5540_12_QSG. indd 9 2013/1/15 16:41:18 6 EN Use your home theater DA Brug af din hjemmebiograf DE Verwenden des Home Entertainment-Systems EL Χρησιμοποιήστε το home cinema ES Uso del sistema de cine en casa FI Kotiteatterin käyttäminen FR Utiliser votre Home Cinéma IT Utilizzo del sistema Home Theater NL Uw home cinema bedienen NO Bruke hjemmekinoanlegget PT Utilizar o sistema de cinema em casa SV Använda hemmabiosystemet TR Ev sinema sisteminin kullanılması CS Použití domácího kina HU A házimozi használata PL Korzystanie z zestawu kina domowego RO Utilizaţi sistemul home theater SK Používanie domáceho kina 1 3 2 1 2 HTD5540_12_QSG. indd 10 2013/1/15 16:41:18 3. 5MM STEREO AUDIO IN 2 1 3 1 2 Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTD5540/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTD5540/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag