Návod k použití PHILIPS HTD 3200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTD 3200. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTD 3200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTD 3200.


PHILIPS HTD 3200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1133 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTD 3200 QUICK START GUIDE (1837 ko)
   PHILIPS HTD 3200 (1095 ko)
   PHILIPS HTD3200 (6295 ko)
   PHILIPS HTD3200 QUICK START GUIDE (1899 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTD 3200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips HTD3200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace   Bezpečnost   Péče o výrobek   Péče o životní prostředí   3 3 4 4 5 5 5 8 8 9 9 11 13 13 13 15 15 16 17 18 18 18 20 20 20 21 21 22 23 24 24 24 25 CS 2 8 Řešení problémů   9 Oznámení   Copyright   Prohlášení o shodě   Ochranné známky   27 29 29 29 29 31 32 2 Vaše domácí kino   Hlavní jednotka   Dálkový ovladač   10 Kód jazyka   11 Rejstřík   3 Připojení a nastavení   Reproduktory   Konektory   Připojení k televizoru   Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení   4 Použití domácího kina   Volba zvuku   Disky   Paměťová zařízení USB   DivX   Možnosti pro zvuk, video a obrázky   Rádio   přehrávač MP3   Vytváření souborů MP3   EasyLink   5 Změna nastavení   Obraz   Zvuk   Jazyk   Rodičovský zámek   Úspora energie   Použití továrních nastavení   6 Aktualizace softwaru   Ověření verze softwaru   Aktualizace softwaru prostřednictvím USB nebo CD-R   7 Specifikace výrobku   1 Důležité informace Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Bezpečnost Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. [. . . ] • [Stopa]: Výběr konkrétní stopy (pouze pro disky VCD/SVCD). • [Úhel]: Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery. • [Čas TT]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času titulu. • [Čas k. ]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času kapitoly. • [Čas disku]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času disku (pouze pro disky VCD/SVCD). • [Čas stopy]: Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času stopy (pouze pro disky VCD/SVCD). času]: Výběr informací pro zobrazení času. Možnosti pro zvuk, video a obrázky Při přehrávání zvuku, videa nebo mediálních souborů z disku nebo paměťového zařízení USB můžete použít pokročilé funkce. Možnosti zvuku Možnosti obrázků 1 Opakovaným stisknutím tlačítka INFO můžete cyklicky procházet následující možnosti: • Zobrazení času a informací o aktuální skladbě. • [Přejít na disk:%c%2d:%2d%C]: Rychlý přechod na určité místo disku zadáním času disku. • [Přejít na stopu:%c%2d:%2d%C]: Rychlý přechod na určité místo stopy zadáním času stopy. 1 2 3 Stisknutím tlačítka INFO vstoupíte do režimu náhledu obrázků. Stisknutím tlačítka / přejdete na předchozí nebo následující stránku náhledů. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK vyberte obrázek. CS 16 Prezentace Během přehrávání zvuku lze zpřístupnit zábavné funkce, jako např. Obrázkové prezentace Je možné zobrazit prezentaci z obrázků uložených na disku nebo na paměťovém zařízení USB. Ladění stanic 1 2 Připojte anténu VKV podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití. »» Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu. »» Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva AUTO INSTALL. . . PRESS PLAY. Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, stiskněte následující tlačítka: Akce 1 2 Vyberte obrázek na disku nebo v paměťovém zařízení USB a stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka prezentaci zastavíte. Hudební prezentace Po vytvoření hudební prezentace můžete současně přehrávat hudbu a obrázky. 3 / 1 2 3 4 5 Vyberte hudební stopu a stiskněte tlačítko OK. BACK a přejděte do Tlačítko Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka OK spusťte prezentaci. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka hudby. zastavte přehrávání Navigační tlačítka (doleva/ doprava) Navigační tlačítka (nahoru/ dolů) Výběr předvolby rádiové stanice. Vyhledání rádiové stanice. Jemné doladění rádiové frekvence. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic. Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete. [. . . ] Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB. • Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem. • Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován. Na televizoru se zobrazí zpráva „input invalid“ (chybný vstup) nebo „x“. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTD 3200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTD 3200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag