Návod k použití PHILIPS HR-1871

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR-1871. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR-1871 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR-1871.


PHILIPS HR-1871 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1937 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR-1871 BROCHURE (1595 ko)
   PHILIPS HR-1871 QUICK START GUIDE (665 ko)
   PHILIPS HR-1871 (1655 ko)
   PHILIPS HR-1871 BROCHURE (1662 ko)
   PHILIPS HR-1871 QUICK START GUIDE (665 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR-1871

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jako partner ENERGY STAR prohlasujeme, ze toto zaízení spluje pozadavky ENERGY STAR na úcinnost vyuzití elektrické energie díky následujícím vlastnostem. Snízený píkon Tato funkce snizuje spotebu energie snízením nastavené teploty fixacní jednotky. Ve standardním nastavení se snízený píkon aktivuje automaticky po uplynutí 15 minut po skoncení posledního kopírování, kopírovací stroj pitom zstává ve stavu pipravenosti na kopírování. Casový interval aktivace funkce snízeného píkonu lze nastavit na 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut nebo 240 minut. [. . . ] informuje o funkci a pouzití tlacítek v základním zobrazení. informuje o funkci a pouzití tlacítek v zobrazení aplikací. - Snimani/box informuje o funkci a obsluze pouzití ovládacího panelu [Scan] nebo [Box]. - Seznam uloh informuje o funkci a pouzití tlacítek v zobrazení seznamu úloh. - Vymena dilu informuje o doplování toneru, vkládání papíru, doplování sponek a vyprazdování odpadní nádoby. - Tlacitka informuje o funkci a pouzití tlacítek na ovládacím panelu, krom [Scan] a [Box]. - Ostatni informuje o jménu a císle linky správce registrovaného v nastavení nástroj. 2 Poznámka Zakladni kopir. st. , Snimani/Box a Seznam uloh lze vyvolat ze vsech zobrazení stisknutím [Pomoc] na ovládacím panelu. Vyvolání zobrazení nápovdy 1 Na ovládacím panelu stisknte [Pomoc]. Objeví se zobrazení nápovdy. 14-18 bizhub PRO 920 Pokrocilé informace 14 2 Dotykem tlacítka nabídky zobrazte konkrétní informaci. 3 Zobrazením se mzete pohybovat pomoc tlacítek nahoru a dol. 4 Dotknte se [Konec]. Objeví se opt základní zobrazení. bizhub PRO 920 14-19 14 14. 6 Pokrocilé informace Seízení doby odezvy dotykových tlacítek (Nastavení displeje) Tento stroj mze nastavit potebný interval mezi dotykem zobrazeného tlacítka a reakcí stroje. Po stisknutí tlacítka [Nastavení displeje] na ovládacím panelu bude nastaven tento interval, takze stroj bude odpovídat na dotyk tlacítka, jen kdyz bude pidrzeno po nastavený cas. Pi nastavení formátu zvolte jednu z následujících cty polozek. - Standardní formát - Vlastní formát: - Nadformát - Zálozkový papír ! Podrobnosti Blíze o nastavení typu papíru a vztahy mezi typem a gramází papíru viz "Typ a gramáz papíru" na stran 15-5. Nastavte typ papíru zadáním následujících cty polozek jako nastavení zásobníku. - (prázdný), Normal, Jemny, Silny 1, Silny 2, Tenky papir, Recyklovany, Exclusive A az M, Seal, Uzivatelsky, Prazdny - Barevný papír Zvolte jeden z tchto sesti typ. - (prázdný), Bily, Cisty, Zluty, Ruzovy, Modry, Zeleny - Drovaný Zvolte jednu z mozností. S derovanim nebo Bez derovani bizhub PRO 920 15-3 15 - Nastavení papíru Oboustranné seízení Zadejte svislý zoom, vodorovný zoom, posunutí nahoru/dol a vlevo a vpravo pro pední a zadní strany. Svisle: -9% az +9% (po krocích 0, 1%) Vodorovn: -9% az +9% (po krocích 0, 05%) Nahoru/dol: -99 mm az +99 mm (po krocích 0, 1 mm) Vpravo/vlevo : -99 mm az +99 mm (po krocích 0, 1 mm) 15. 1. 2 Nastavení typu papíru Podle povrchu papíru lze nastavit tyto ctyi typy papíru. hladký, jemný, normální, embosovaný Nastavení typu papíru provete podle specifikací uvedených na následující stránce. Pro jiné nez tyto ctyi uvedené typy papíru bude vyzadováno zvlástní nastavení. Jemný Jemný papír je papír bez povrchové úpravy pouzitý pro offsetový tisk. Jemný papír má vysoký stupe blosti a pouzívá se pro rzné úcely. Normální Normální papír slouzí pro vseobecné kopírování a nazývá se "papír PPC". Normální papír obvykle není recyklovaný. Embosovaný Embosovaný papír nemá hladký povrch a je obtízné na nm fixovat toner. Jemné typy papíru, jako jsou knizní papír a bavlnný papír, patí do této kategorie. Prázdné proklady Prázdné listy nejsou kategorií typu papíru. [. . . ] Píkladem je Internet Explorer, Netscape Navigator atp. Tiskový ovladac Webový prohlízec bizhub PRO 920 27-33 27 Dodatek 27-34 bizhub PRO 920 28 Rejstík Rejstík 28 Rejstík 1 Doba indikace 1 snímku 17-17 1 to N (1 az N) 12-10 1-2 9-31, 9-34 2 Opakovat 11-39 2 v 1 10-7 2-1 9-36 2-2 9-31 4 Opakovat 11-39 4 v 1 10-7 8 Opakovat 11-39 8 v 1 10-7 Aut. zoom 9-14, 9-25 Aut. otoc. obrazu 18-188 Automaticka volba odsazeni 17-35 Automatická detekce velikosti originálu v ADF 17-63 Automatická volba formátu papíru 28 9-11, 16-18 Automatické odhlásení 20-60 Automatické vynulování sesívání 17-63 Automatický osvit (AE) 9-7 Automatický výbr podavace papíru A ADF (automatický podavac originál) 2-4, 7-4 ADF AMS 17-63 Adhesive binding (lepená vazba) 17-26 Automatický výbr typu papíru 17-30 11-45, 16-14 Administrator/stroj nastaveni 18-75 Adresa brány 18-108 Adresu cile zmenit/smazat 18-216 AE 9-7 Anotace 11-88, 18-66 Anotace jako pocátecní nastavení B Banner Option (titulní strana) 16-14 Banner Tray (zásobník na titulní stranu) 16-14 Barevný papír 15-3 Basic Setting (základní nastavení) 16-11 Bez rotace 11-71 Bezpecnost laseru 1-9 Binding (vazba) 16-14 Booklet (brozura) 11-45, 16-14 18-38 Anotace po dokoncení úlohy 17-63 AP I/F 18-164, 20-61 AppleTalk 18-143, 20-40 Auditní záznam auditního záznamu 26-18 Box 25-4, 25-9, 25-14, 25-20 Smazání uzivatele 24-15 Tisk 26-14 Zmna dat uzivatele 24-10 Zmte heslo 24-19 C Casovani zadani hesla 18-77 Celk. tiskarny 6-5 bizhub PRO 920 28-3 28 Celkove pocitadlo 6-5 Celkové pocitadlo 2-5 Celý obraz 11-69 Combination (kombinace) 16-14 Convert Paper Size (pevod formátu papíru) 16-14 CR/LF Mapping (mapování CR/LF) Rejstík F Finiser FS-509 2-13 Finiser FS-604 2-15 Fixacní jednotka 2-5 Fold/ Trimming (sklad/oez) 16-14 Font Number (císlo písma) 16-15 Font pitch (roztec písma) 16-15 Font point size (velikost písma) 16-15 CSRC 18-158 16-15 Font Source (zdroj písma) 16-15 Form lines (pocet ádk) 16-15 Fólie 15-4 FTP 18-135, 20-35 FTP (adresa FTP serveru) 18-216, C Casopisová vazba 11-45 Cistní cásti snímání obrazu 6-3 Císlo stránky 11-73 D Datum a cas 11-73 Datum/cas nastaveni 18-16 Demontáz a úpravy 1-4 Drovací souprava PK-504/505 19-29 Funkce bizhub PRO 920 8-3 Funkce dálkového panelu 19-20 Funkce Dotlacení (Odsaz. ) 11-56 Funkce intervalu stránek 11-55 Funkce nápovdy 14-18 Funkce neslucitelné s rezimy výstupního zpracování / skládání papíru 12-3 Funkce odloz. kopirovani 18-192 Funkce skeneru (disk) 18-38 Funkce skeneru (e-mail) 18-38 Funkce skeneru (FTP) 18-38 Funkce skeneru (SMB) 18-38 Funkce zabezpecení správce 26-3 2-13, 2-15 Drování 12-26, 15-3, 16-14 Drování otvor do kopií 12-26 Disk 11-95, 18-153 Distribucni cislo zaznamu 18-77 Distribucní císlo 11-73 Doba odezvy tlacítka 17-20 Doplování sponek 4-17, 4-21 Doplování toneru 4-14 Duplex (oboustranné) 16-14 Dvíka finiseru 2-13, 2-15 G Gramáz papíru 3-4 E Elektromagnetické rusení 1-10 E-mail 18-145 E-mail (e-mailová adresa) 18-216 Embosovaný 15-4 H HDD (schránka c. ) 18-216, 19-29 Heslo pro nastav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR-1871

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR-1871 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag