Návod k použití PHILIPS HR1572/40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR1572/40. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR1572/40 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR1572/40.


PHILIPS HR1572/40 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3749 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR1572/40 (3272 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR1572/40

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 1 HR1572 HR1574 HR1577 2 a b c d e m 4 1 2 3 5 (MAX) k l 750 g 3 min 750 g 3 min 5 5 X3 15 min 5 750 g 3 min 500 g 3 min HR1574 n f EN User manual BG Ръководство за потребителя CS Příručka pro uživatele ET Kasutusjuhend HR Korisnički priručnik HU Felhasználói kézikönyv KK Қолданушының нұсқасы LT Vartotojo vadovas LV Lietotāja rokasgrāmata PL Instrukcja obsługi RO Manual de utilizare RU Руководство пользователя SK Príručka užívateľa SL Uporabniški priročnik SR Korisnički priručnik UK Посібник користувача 5 5 5 5 5 TURBO o g h i j p q r 5 6 7 X5 3 min 750 g 3 min 500 g 5 min 100-200g 30 sec 6 7 1 3 1 2 4 1 2 2 (HR1572) (HR1577) 100-300ml 90 sec 60 sec 60 sec TURBO 100-300ml TURBO 3 (HR1574) 100-300ml TURBO 1 100 g 5X1sec 2 TURBO 120 g 3 3 5 sec TURBO 4 4 1 5 6 2 20 g 5X1sec 100 g 5X1sec (HR1577) TURBO HR1572/HR1577 2 3 1 2 1 TURBO 100 g 20 sec 8 TURBO 5 HR1574 6 2 7 9 50 g 5X1 sec TURBO 200 g 5 sec TURBO 2 1 1 2 Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N. V. HR1572_HR1574_HR1577_UM_EEU_V1. 0 1 3140 035 35481 English Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. 4 Using the appliance 5 Recipe (fig. 5) 1 Important Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future reference. Before first use Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into contact with food. Spice Bread Ingredients: Recycling Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC: Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. [. . . ] Aizveriet stieņveida blendera atveri. Padoms •• (HR1574 modelim). Varat izmantot uzglabāšanas mērglāzes vāciņu, lai pirms tīrīšanas turētu tajā piederumus. Smalcinātājs (4. att. , tikai modelim HR1577) Piezīme •• Esiet ļoti uzmanīgs, rīkojoties ar asmeņu bloku, jo asmeņi ir ļoti asi. Esiet īpaši uzmanīgs, izņemot •• Smalcinot sojas pupiņas, 5 sekundes apstrādājiet maksimālo daudzumu (200 g) ar TURBO •• Sasaldētu liellopu gaļu apstrādājiet gabaliņos, kuru lielums nepārsniedz 2x2x2 cm. Padoms •• Ja sastāvdaļas pielīp pie smalcinātāja trauka malām, noņemiet tās ar lāpstiņu. •• Neapstrādājiet vairāk kā vienu porciju bez pārtraukuma. Pirms turpināt apstrādi, ļaujiet ierīcei •• Pārliecinieties, ka ātruma selektors ir pozīcijā 0 (izsl. •• Nospiediet un turiet nospiestu , lai ieslēgtu smalcinātāju. Ātruma selektors ir bloķēts pozīcijā •• Pēc lietošanas aizveriet stieņveida blendera durvis. 0 (izsl. asmeņu bloku no smalcinātāja trauka, kad iztukšojat smalcinātāja trauku vai tīrīšanas laikā. 5 Recepte (5. att. ) Garšvielu maize Sastāvdaļas: Elektromagnetiniai laukai (EMF) „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio. Elektromagnētiskie lauki (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību. 5 Receptas (5 pav. ) Perdirbimas Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB: Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Pikantiška duona Sudėtis: Otrreizējā pārstrāde Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK: Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. • • • • • • • • 250 g miltu 150 g rudzu miltu 250 g medus (auksts) 150 g cukura 11 g rauga 4 g kanēļa 50 ml piena 1 ola Ievietojiet traukā produktus. Jauciet produktus 1 minūti, izmantojot putošanas slotiņas/lāpstiņas. Nospiediet un turiet nospiestu 10 sekundes, lai sajauktu sastāvdaļas. • • • • • • • • 250 g miltų 150 g ruginių miltų 250 g medaus (šalto) 150 g cukraus 11 g mielių 4 g cinamono 50 ml pieno 1 kiaušinis Sudėkite produktus į dubenį. Maišykite mišinį vieliniais plaktuvėliais arba juostiniais plaktuvėliais 1 minutę. Dubenį su tešla padėkite į šiltą vietą, ir laikykite 20 minučių. Paspauskite ir palaikykite 10 sekundžių, kad išsimaišytų produktai. 2 Įvadas Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! [. . . ] Для запобігання розбризкуванню починайте змішувати на малій швидкості, а потім вмикайте більшу швидкість. • • • • • • • • 250 г борошна 150 г житнього борошна 250 г меду (холодного) 150 г цукру 11 г дріжджів 4 г кориці 50 мл молока 1 яйце Покладіть продукти у чашу. Перемішуйте суміш за допомогою дротяних/стрічкових вінчиків протягом 1 хвилини. Поставте чашу з тістом у тепле місце на 20 хвилин. Натисніть та утримуйте для змішування продуктів протягом 10 секунд. • Для виконання важкого завдання під час обробки натисніть та утримуйте кнопку TURBO . 1 2 3 4 5 6 • Щоб користуватися функцією FlexiMix, натисніть кнопку FlexiMix (для HR1574). 2 3 Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 (положення вимкнення) та від’єднайте пристрій від мережі. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR1572/40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR1572/40 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag