Návod k použití PHILIPS HR 2170

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR 2170. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR 2170 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR 2170.


PHILIPS HR 2170 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2508 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR 2170 BROCHURE (1171 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR 2170

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Systémdomácíhokinanestavtenajináelektrická zaízení. · Nepiblizujteseksystémudomácíhokinazabouky. · Ksíovézásuvce, píp. kodpojovacisítpronapájení pístroje, musíbýtzachovánvolnýpístup. · Pioteveníkrytuhrozíozáeníviditelnýmci neviditelnýmsvtlemlaseru. Nevystavujteseozáení. Recyklace Tentovýrobekbylnavrzenavyrobenzvysoce kvalitníchmateriáladíl, kteréjemozné recyklovataznovupouzít. [. . . ] BhemptisekundtisknutímVOL +/- nastavtezpozdnízvukovéhovýstupu. Bhempehrávánístisknte INFO. · [TT Time](castitulu) · [Ch Time](caskapitoly) · [Disc Time](casdisku) · [Track Time](casskladby) Tisknutímcíselných tlacítekzadejtecas, na njzchcetepeskocit, pakstisknteOK. Poznámka 2 Poznámka · Pokudnepouzijetetlacítkahlasitostibhem5sekund, vrátíseknormálnífunkciízeníhlasitosti. · Moznostiselisípodletypudisku. Opakované pehrávání urcité cásti 1 2 BhempehrávánístisknteREPEAT A-B vmíst, kdechcetenastavitpocátecníbod. Opakovanépehráváníúsekusespustí. Opakovanépehrávánízrusítedalsím stiskemREPEAT A-B. Poznámka · Oznaceníopakovanécástijemoznépouzevrámci jednéskladby/titulu. 1 CZ Pehrávání videa DivX® DivXvideojeformátdigitálníchmédiísvysokou kvalitouobrazupivelkékomprimaciobrazu. VýhodDivXvideasimzeteuzívatvtomto DivX®Certifikovanémsystémudomácíhokina. Pehrávání hudby ízení pehrávání zvukových stop 2 Tlacítko u x Bl Akce Spoustí, perusujeapokracuje vpehrávánídisku. Peskocínazacátekaktuální skladby. Dvojímstiskem peskocítenapedchozískladbu. UvideaDivXUltradalsím stiskemtlacítkazobrazíte nabídkuobsahu. INFO ZobrazíinformaceoDivX Ultravideu. Tlacítko AUDIO SYNC SUBTITLE x lb m/M Pomalévyhledávánívped (doprava)nebovzad(doleva). Opakovanýmtisknutímmte rychlostvyhledávání. · Pehráváníprezentacezastavíte stiskemx. · Pehráváníhudbyzastavítedalsím stiskemx. Poslech rádia Zkontrolujte, zdajeFManténapipojenado systémudomácíhokina. Pípadnpipojte pilozenouFManténudozásuvkyFM75ajejí konecupevntenastnu. Pehrávání ze zaízení USB Tentosystémdomácíhokinapehrává/zobrazuje souboryMP3, WMA, DivX(Ultra)neboJPEG, ulozenénatchtoUSBpamtech: · pamtiflash · cteckypamovýchkaret · HDD(jenutnéexternínapájení) FM (75 ) ANTENNA CZ 21 Tip · LepsípíjemFMstereofonníhosignáluzajistítepouzitím vnjsíFMantény(nenípilozena). · AnténuvzdalteconejvíceodTV, videorekordéru adalsíchzdrojrusení, píjemsezlepsíanebuderusen. Nové naladní vsech pedvoleb 1 2 StisknteRADIO. Poznámka První ladní Piprvnímzapnutírádiajenutnénaladní pedvoleb, postupujtepodleinstrukcí. 1 2 StisknteRADIO. Poskonceníladnísenaladístanice zprvnípedvolby. Poznámka · Pokudnenípíjemstereofonnínebobylonalezeno ménnez5stanic, zkontrolujteanténu. Vyhledání jednotlivých stanic 1 2 StisknteRADIO. Spustísevyhledáváníazastavíse unejblizsístanice. Pokudneprovedetezádnouakcido 20sekundodpedchozíhokroku, rezim ladníjezrusen. Stiskemlb/Bl(nebocíselných tlacítek) vybertecíslopedvolby. StiskemPROGRAMpotvrte. · Tentosystémdomácíhokinajeschopenulozitaz40 rozhlasovýchstanic. · Pokudnebylospustnoautomatickéladnínebobylo nalezenoménnez5stanic, budetepozádánionové naladní. Poslech rádia 1 2 StisknteRADIO. [. . . ] Pokudjeposledníverzesoftwarevyssínez aktuálníverzevsystému, stáhntesouborse softwaremnaCD-RneboUSBpam. StisknteDISCneboUSBapakdokoncete procesaktualizacepodlepokynna obrazovceTV. Podokonceníaktualizacesesystém domácíhokinavypneautomatickydo rezimustand-by. Poznámka · BhemprocesuaktualizacenevyjímejteCD-Rani neodpojujteUSBpam. CZ 2 Dalsí informace Cesky Odpojtenankoliksekundsíovýpívod systémuaoptjejpipojte, systémse obnoví. 9 Technické údaje Poznámka · Výrobcesivyhrazujeprávonazmnyparametr avzhledubezpedchozíhoupozornní. Média pro pehrávání · DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+RDL, CD-R/CD-RW, AudioCD, VideoCD/SVCD, PictureCD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, pamUSBflash Zesilovac · Celkovývýstupnívýkon: · Rezimdomácíhokina: 200W · Kmitoctovácharakteristika: 63Hz~14kHz/ ±3dB · Odstupsignálsum: >-60dB(kivkaA) · Vstupnícitlivost: · AUX: 500mV · SCARTTOTV: 500mV Disk · Typlaseru: polovodicový · Prmrdisku: 12cm/8cm · Dekódovánívidea: MPEG1/MPEG2/ DivX/DivXUltra · VideoDAC: 12bit, 108MHz · Systém: PAL/NTSC · VideoS/N: 56dB · AudioDAC: 24bit/96kHz · Kmitoctovácharakteristika: · 4Hz­20kHz(44, 1kHz) · 4Hz-22kHz(48kHz) · 4Hz-44kHz(96kHz) · PCM: IEC60958 · DolbyDigital: IEC60958, IEC61937 Rádio · Rozsahladní: FM87, 5­108MHz(50kHz) · Citlivostpi26dB: FM22dBf · Potlacenímezifrekvence: FM50dB · Odstupsignál-sum: FM30dB · Harmonickézkreslení: FM3% · Kmitoctovácharakteristika: FM180Hz­10kHz/±3dB · Odstupstereokanál: FM26dB(1kHz) · Práhstereo: FM23, 5dB USB · Kompatibilita: USB1. 1 · Podporatídy: UMS(USBMassStorage Class) · Souborovýsystém: FAT12, FAT16, FAT32 Hlavní jednotka · Napájení: 220­240V;~50Hz · Píkon: 50W · Píkonvrezimustand-by: <1W · Rozmry(sxvxh): 360x48x332(mm) · Hmotnost: 2, 64kg Reproduktory · Systém: sirokopásmovésatelity · Impedancereproduktoru: 8ohm(centr), 4ohmy(pední/zadní) · Systém: 3"sirokopásmové · Kmitoctovácharakteristika: 150Hz­20kHz · Rozmry(sxvxh): · Centrální: 100x100x75(mm) · Pední/zadní: 100x100x75(mm) · Hmotnost: · Centr: 0, 38kg · Pední/zadní: 0, 38kg Subwoofer · Impedance: 8ohm · Systém: 165mm(6. 5")basový · Kmitoctovácharakteristika: 45Hz­150Hz · Rozmry(sxvxh): 122, 6x309, 5x369(mm) · Hmotnost: 3, 54kg 0 CZ CZ 1 Technické údaje Údaje laseru · Typ: PolovodicovýlaserGaAIAs(CD) · Vlnovádélka: 645­665nm(DVD), 770­800nm(CD) · Výstupnívýkon: 6mW(DVD), 7mW (VCD/CD) · Rozbíhavostpaprsku: 60°. Cesky 10 esení potízí Varování · Nebezpecíúrazuelektrickýmproudem. Nikdy nesnímejtekrytysystému. Obraz Není obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR 2170

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR 2170 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag