Návod k použití PHILIPS HR-1823

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR-1823. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR-1823 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR-1823.


PHILIPS HR-1823 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1329 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR-1823 BROCHURE (1003 ko)
   PHILIPS HR-1823 BROCHURE (981 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR-1823

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poadí cinností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzitecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvlástní textové znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 1-4 1-4 1-4 1-5 1. 3 Popisy a znacky originál a papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jestlize jsou na stroji povolena pravidla hesla, jsou omezena hesla, která lze pouzít pro zabezpecený tisk a pokud je zadáno heslo, které nespluje pravidla hesla, jsou úlohy smazány. 3-56 bizhub C451/C550/C650 Tisk 3 Ulození do schránky uzivatele Kdyz je zvoleno "Ulozit ve schránce uziv. " nebo "Uloz. a tisk", zadejte v dialogovém rámecku pro zadání názvu souboru a císla schránky, který se objeví, název ukládaného souboru a císlo schránky. 2 Poznámka Oznacením polícka "Save Settings" se ulozí zadaná nastavení. Jestlize je navíc oznaceno polícko "Do not show this window when setting" (neukazovat toto okno bhem nastavení), dialogový rámecek se pi zadání funkce neobjeví. Dialogový rámecek lze zobrazit po klepnutí na tlacítko [Detail Settings]. Blíze viz "Kontrola podrobností nastavení zpsobu výstupu" na stran 3-60. Vytvote schránku pro ulození pedem pomocí funkce schránky tohoto stroje. Kdyz jsou na stroji aktivována pravidla hesla, zadejte schránku, která byla na stroji vytvoena. Zkusební výtisk Kdyz je odeslána tisková úloha, zastaví stroj po vytistní cásti dokumentu docasn tisk. Zbývající tiskové úloha je ulozena ve stroji jako tisková úloha. Pi tisku vtsího poctu kopií mzete po zkontrolování výsledku tisku dotisknout zbývající cást tiskové úlohy. 2 Poznámka Chcete-li vytisknout dokument, uvolnte pomocí ovládacího panelu stroje pozastavený dokument v rezimu úlohy. bizhub C451/C550/C650 3-57 3 Vytvoení nastavení ovení uzivatele Tisk Jestlize bylo na stroji vytvoeno nastavení pro ovení uzivatele, musíte zadávat jméno uzivatele a heslo. 2 Pipomenutí Jestlize je úloha tistna se jménem uzivatele nebo heslem, které jest nejsou registrovaným záznamem stroje, nebo kdyz je úloha tistna bez zvolení uzivatele pod "Ovení uzivatele", úloha nebude strojem ovena a bude zrusena. Jestlize je na stroji nastaveno ovování uzivatele a funkce omezení ovení uzivatele je v rezimu 2, je píslusný uzivatel zablokován a nemá povolen pístup, pokud není ovovací údaj správn zadán. 1 2 Oznacte polícko "User Authentication". Save in User Box: Zobrazí dialogový rámecek Save in User Box pro zadání názvu souboru a císlo schránky. Jedná se o stejný dialogový rámecek, jaký se objeví po zadání "Save in User Box" nebo "Save in User Box and Print" z roletové nabídky "Output Method". User Authentication: Zobrazí dialogový rámecek User Authentication pro zadání jména uzivatele a hesla. Jedná se o stejný dialogový rámecek, jaký se objeví po oznacení polícka "User Authentication". Account Track: Zobrazí dialogový rámecek Account Track pro zadání názvu oddlení a hesla. Jedná se o stejný dialogový rámecek, jaký se objeví po oznacení polícka "Account Track". 3-60 bizhub C451/C550/C650 Tisk Administrator Settings: Zobrazí se dialogový rámecek, ve kterém mzete zmnit zobrazení dialogového rámecku nastavení ovení, nebo ve kterém mzete zmnit sifrovací heslo. 3 Popup Authentication Dialog when printing: Zobrazí dialogový rámecek User Authentication nebo dialogový rámecek Account Track, kdyz je tisková úloha nastavena, aby bylo zadáno jméno uzivatele nebo název oddlení. Encryption Passphrase: Zadává se sifrovací heslo, kdyz je uzivatelem nastaveno komunikací se strojem. Sifrovací klíc je automaticky generován podle zadaných znak a slouzí ke komunikaci se strojem. 2 Pipomenutí "Encryption Passphrase" bylo zadáno podle sifrovacího hesla v "Nastavení sifrování hesla ovladace" pro tento stroj. bizhub C451/C550/C650 3-61 3 3. 17 Layout/Finish (uspoádání/výstupní zpracování) (PPD ovladac pro Mac OS X) Mzete pepínat mezi dialogovým rámeckem Layout a dialogovým rámeckem Finish. Tisk Print Type: Zadává oboustranný tisk a tisk brozury. Poster Mode: Jedna stránka originálu se vytiskne rozdlena na nkolik list papíru. Toto nastavení lze zadat, kdyz je zadán "Poster Mode". Blíze viz "Posouvání obraz" na stran 3-64. [. . . ] U internetového faxu není funkce optovného odeslání e-mailu. Opakovaná volba Vytácení stejného cílového místa se oznacuje jako opakovaná volba. Pokud není mozné fax odeslat, protoze linka píjemce je obsazená, po vyprsení nastavené doby se císlo vytocí znovu. Dokud není císlo vytoceno znovu, je odeslaná úloha povazována za úlohu, která ceká ve front a je pipravená na opakovanou volbu. Funkce automatické opakované volby Pokud není mozné fax odeslat, protoze linka píjemce je obsazená, stroj automaticky optovn vytocí císlo pomocí funkce automatické opakované volby, která je nastavena v nastavení telefonní linky. ! Detail Pocet automatických opakování volby je standardn 3krát, v intervalu 3 minuty. Obrazovka potvrzení opakované volby Pokud není mozné fax odeslat kvli problému ve faxovém pístroji píjemce, zobrazí se obrazovka opakované volby. 1 Stisknte tlacítko [OK]. Opakovaná volba zacne po vyprsení stanoveného casu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR-1823

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR-1823 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag