Návod k použití PHILIPS HR-1822

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR-1822. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR-1822 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR-1822.


PHILIPS HR-1822 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1329 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR-1822 BROCHURE (1003 ko)
   PHILIPS HR-1822 BROCHURE (981 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR-1822

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poadí cinností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzitecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvlástní textové znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 1-4 1-4 1-4 1-5 1. 3 Popisy a znacky originál a papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Paper Source: Urcuje zásobník papíru. 3-42 bizhub C451/C550/C650 Tisk Layout (tisk více stránek ne jednu stránku) Na jednu stránku mzete vytisknout více stránek. 3 1 2 3 V nabídce [File] zvolte"Print". Provete nastavení pro: ­ ­ ­ Pages per sheet: Urcuje pocet stránek, který se vytiskne na jednu stránku. Layout direction: Urcuje poadí stránek pi tisku na jednu stránku. Border: Urcuje okraje kolem stránek. Specifické volby tiskárny Mzete nastavit výstupní moznosti tiskárny. Tato nastavení se provádí pi pouzití funkcemi stroje pro sesívání nebo drování. 1 2 3 V nabídce [File] zvolte "Print". Provete nastavení pro: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Offset: Nastavuje odsazení. Front Cover Tray: Volí zásobník papíru na pední obálku. Back Cover Tray: Volí zásobník papíru na zadní obálku. PI Front Cover: Z podavace obálek se vlozí pední obálka. PI Back Cover: Z podavace obálek se vlozí zadní obálka. Transparency Interleave: Vkládá proklady mezi projekcní fólie. Urcuje pocet stránek, které se vytisknou na jednu stránku. Urcuje formát pro ukládání dat do souboru. Volí tisk "Confidential" (dvrné) nebo jiných komentá na pední obálku. Zadává informace o uzivatele pouzité pro zúctování. Urcuje, jestli tisknout zprávu o chyb, kdyz nastane chyba PostScriptu. Pepíná zdrojový zásobník papíru. (Na tomto stroji nelze tuto funkci zvolit. ) Tiskne více kopií v sadách. Urcuje zpsob výstupu, napíklad "Secure Print" a "Save in User Box". Zvolte pro ovování uzivatele a zadejte jméno a heslo uzivatele. Zvolte pro sledování záznam a zadejte název oddlení a heslo. Jeden list originálu se tiskne rozdlen na více list papíru. [. . . ] Pokud není mozné fax odeslat, protoze linka píjemce je obsazená, po vyprsení nastavené doby se císlo vytocí znovu. Dokud není císlo vytoceno znovu, je odeslaná úloha povazována za úlohu, která ceká ve front a je pipravená na opakovanou volbu. Funkce automatické opakované volby Pokud není mozné fax odeslat, protoze linka píjemce je obsazená, stroj automaticky optovn vytocí císlo pomocí funkce automatické opakované volby, která je nastavena v nastavení telefonní linky. ! Detail Pocet automatických opakování volby je standardn 3krát, v intervalu 3 minuty. Obrazovka potvrzení opakované volby Pokud není mozné fax odeslat kvli problému ve faxovém pístroji píjemce, zobrazí se obrazovka opakované volby. 1 Stisknte tlacítko [OK]. Opakovaná volba zacne po vyprsení stanoveného casu. Pokud penos není mozné realizovat ani po opakované volb, zobrazí se obrazovka pro potvrzení, ze úlohu není mozné ádn provést. 8-24 bizhub C451/C550/C650 Obsluha síového faxu (volba) 8 2 Stisknte tlacítko [OK]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR-1822

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR-1822 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag