Návod k použití PHILIPS HP8698

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8698. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8698 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8698.


PHILIPS HP8698 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3533 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP8698 (3542 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8698

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. • Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru. • Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti. [. . . ] Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 2 Úprava vlasů Poznámka: Nevyměňujte nástavce ani kulmu, pokud se přístroj rozehřívá nebo je-li horký. Chcete-li dosáhnout dokonalých výsledků stylingu, nechte přístroj zahřát na 3–5 minut. Při odvíjení pramínku vlasů z nástavce za vlasy netahejte, protože byste je znovu narovnávali. Vyberte si pro účes, který chcete, vhodný nástavec a kulmu. Účes Malé lokny Vlny Nástavec Malý nástavec na lokny (   ) Malý nástavec na lokny (   ) a nasouvací kartáč (   ) Krepování Rovný elegantní styl a vytočené prameny Před úpravou vlasů: Krepovací/rovnací nástavec (   ) s tvarovanými povrchy (   ) směřujícími proti sobě Krepovací/rovnací nástavec (   ) s rovnými povrchy (   ) směřujícími proti sobě 1 Zkontrolujte, zda šipka na prstýnku ukazuje směrem na ikonu odemčení na rukojeti (   ). 2 Nasuňte vhodný nástavec na kovovou trubici (   ) rukojeti (   ) a otočením prstýnku doprava / proti směru hodinových ručiček jej zamkněte (   ). • Chcete-li sejmout nástavec, otočením prstýnku doleva / po směru hodinových ručiček jej odemkněte (   ) a nástavec sejměte. 4 Posunutím vypínače (   ) do polohy I přístroj zapnete. »» Kontrolka napájení (   ) se rozsvítí a začne blikat. »» Jakmile je přístroj připraven k použití, kontrolka přestane blikat. 5 Postavte přístroj i s podstavcem (   ) na žáruvzdorný povrch. 6 Pročešte si vlasy a rozdělte je na menší prameny o maximální šířce 2–4 cm. Vytvoření loken nebo prstýnků (obr.  4) 1 Chcete-li dosáhnout malých loken a prstýnků, vyberte nástavec na malé lokny (   ). 2 Stisknutím páčky (   ) otevřete příchytku (   ) a vložte mezi ni a válec (   ) pramen vlasů. 3 Uvolněte páčku a nasuňte válec ke konečkům vlasů. [. . . ] Po použití: 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. 2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne. 3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8698

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8698 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag