Návod k použití PHILIPS HP8696

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8696. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8696 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8696.


PHILIPS HP8696 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP8696 (3474 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8696

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. • Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru. • Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. [. . . ] Předejdete tak úrazu elektrickým proudem. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 2 Poznámka: Nevyměňujte nástavce ani kulmu, pokud se přístroj rozehřívá nebo je-li horký. Chcete-li dosáhnout dokonalých výsledků stylingu, nechte přístroj zahřát na 3–5 minut. Při odvíjení pramínku vlasů z nástavce za vlasy netahejte, protože byste je znovu narovnávali. Vyberte si pro účes, který chcete, vhodný nástavec a kulmu. Účes Malé lokny Vlny Velké lokny Prstýnky Nástavec malý nástavec na lokny ( malý nástavec na lokny ( velký nástavec na lokny ( velký nástavec na lokny ( ) ) a nasouvací kartáč ( ) ) a nasouvací spirála ( ) ) Úprava vlasů Před úpravou vlasů: 1 Zkontrolujte, zda šipka na prstýnku ukazuje směrem na ikonu odemčení na rukojeti ( ). 2 Nasuňte vhodný nástavec na kovovou trubici ( ) rukojeti ( ) a otočením prstýnku doprava / proti směru hodinových ručiček jej zamkněte ( ). • Chcete-li sejmout nástavec, otočením prstýnku doleva / po směru hodinových ručiček jej odemkněte ( ) a nástavec sejměte. 4 Posunutím vypínače ( »» Indikátor napájení ( ) do polohy I přístroj zapnete. ) na žáruvzdorný povrch. 5 Postavte přístroj i s podstavcem ( 6 Pročešte si vlasy a rozdělte je na menší prameny o maximální šířce 2–4 cm. Vytvoření malých loken (obr.  4) 1 Chcete-li dosáhnout malých loken, vyberte nástavec na malé lokny ( ). [. . . ] Po použití: 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. 2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne. 3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8696

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8696 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag