Návod k použití PHILIPS HP8634

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8634. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8634 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8634.


PHILIPS HP8634 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3322 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP8634 (3431 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8634

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome HP8632 HP8633 HP8634 a C b c 1min. Lietuviškai philips. com/welcome. d e EN BG CS ET HR HU KK LT User manual LV PL RO Manual de utilizare f 1 Svarbu Kasutusjuhend Felhasználói kézikönyv Vartotojo vadovas RU SK SL SR UK h g 8~12 sec. netoli vandens. » The power-on indicator lights up ( ). » The ion function is activated when the appliance is switched on. This function provides additional shine and reduces frizz. Brush down the length of the hair till you almost reach the hair ends. 5 Rotate the handle such that the hair ends are wound around the barrel ( ). [. . . ] Soovitus: silmapaistvamate lokkide ja lainete jaoks võtke väiksemad juuksesalgud. 5 Keerake käepidet nii, et juukseotsad keritakse ümber rulliku ( ). Soovitus: kui juuksed libisevad rullikult maha, asetage lahtised juuksed sõrmede abil harjaste vahele. 6 Keerake käepidet, et juuksesalk oleks täielikult rullikul ( ). 7 Märkus: juuste sassiminemise vältimiseks keerake soengukujundusharja koolutamise ajal ühes suunas. 8 Harjaste sissetõmbamiseks keerake nuppu ( ). Környezetvédelem Aplinkosauga pakartotinai. surinkimo sistema. 4 Oblikovanje kose Pazite da vam kosa bude potpuno suha prije oblikovanja. Priprema kose: 1 temperature ili Tip kose Tanka i lomljiva Normalna i gusta » » 2 3 4 kose dok gotovo ne dosegnete vrhove. ( Postavka temperature Niska (160 ºC) Visoka (190 ºC) 2 Bevezetés (HP8632, HP8633, HP8634) 6 www. philips. com/welcome. Záruka a servis 9 Juuste vabastamiseks eemaldage hari horisontaalselt. Soovitus: pärast harja juustest eemaldamist hoidke lokki mõni sekund oma peos, et see kauemkestvate tulemuste saamiseks maha jahtuks. 10 A 45 mm-es Philips formázó kefék (HP8632, HP8633, HP8634) a 5 Täiendavad soengu tegemise soovitused ). 3 Áttekintés (tik HP8632) su keratino danga (tik HP8633) su keramine danga (tik HP8634) su turmalino keramine danga Šeriai V Problém nefunguje. HOIATUS: ärge kasutage seda seadet või teiste vettsisaldavate anumate läheduses. Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja. Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või isikul. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage avade vahelt seadmesse metallesemeid. Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta. Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. 7 Probleem Veaotsing Põhjus Võimalik, et pistikupesa, kuhu seade on ühendatud, on katki. Võimalik, et seadme pinge ei vasta kasutatava elektrivõrgu pingele. Lahendus Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud. [. . . ] Înainte de a depozita aparatul, sau nerecomandate explicit de Philips. Ko aparat uporabljate v kopalnici, mora da ga zameni kompanija Philips, bi se izbegao rizik. Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu opasnosti. Po uporabi aparat vedno izklopite iz alebo mentálne schopnosti alebo zamenjati le podjetje Philips, Philipsov usposobljeno osebje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8634

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8634 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag