Návod k použití PHILIPS HP8618/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8618/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8618/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8618/00.


PHILIPS HP8618/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1972 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8618/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. • Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. • Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. • VAROVÁNÍ: Chraňte přístroj před stykem s vodou. [. . . ] • Přístroj vždy ukládejte stojánkem na tepelně odolný, stabilní části jsou horké. Horký válec se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí. 4 Přehled Chladný konec Keramický válec Silky Smooth Odkládací stojánek Nastavení teploty Nastavení času pro indikátor hotových kadeří: 5, 8, 10 sekund Zamčení tlačítek Tlačítko vypínače Poutko pro zavěšení 360º otočný kabel Časové tlačítko pro indikátor hotových kadeří Tlačítka teploty Indikátor hotových kadeří Díky těmto speciálním funkcím kulmy Care CurlControl bude její používání zdravější a pohodlnější. • Indikátor hotových kadeří Jedinečný indikátor hotových kadeří s možnostmi 5, 8, 10 sekund vás pípnutím upozorní, že je kadeř hotová – už si nebudete vlasy zbytečně ničit. • Digitálně nastavitelná teplota Digitální nastavení teploty umožňuje zvolit teplotu, která se hodí pro váš typ vlasů, a nejvyšší teplota 200 ºC zaručí dokonalé výsledky i pro husté vlasy. • Funkce zamčení tlačítek Zamčení tlačítek vás chrání před neopatrnou manipulací. Po zapnutí přístroje se funkce uzamknutí tlačítek automaticky aktivuje 15 sekund od posledního použití tlačítek teploty, časového tlačítka pro indikátor hotových kadeří nebo tlačítka vypínače (později dojde k automatické aktivaci po 5 sekundách). • Automatické vypnutí Automatické vypnutí po 60 minutách zajišťuje dostatečnou bezpečnost. Kulmu můžete znovu aktivovat zmáčknutím tlačítka vypínače na 2 sekundy. 5 Vytvořte si lokny Varování Příprava k použití •• Kulmy jsou výkonné nástroje pro tvarování vlasů a vždy je třeba používat je opatrně. 1 Zapojte zástrčku do zásuvky. 2 Stisknutím tlačítka vypínače přístroj zapněte. Doporučená doba tvarování kadeří Jemné Normální Husté 130–150º C 160–180º C 190–200º C 5 nebo 8 sekund 8 nebo 10 sekund 8 nebo 10 sekund Tipy pro tvarování vlasů •• Pokud máte vlasy nabarvené nebo s trvalou, použijte nižší teplotu z doporučeného rozsahu. Pokud použijete sprej pro pružné vlasy, který velmi doporučujeme, můžete doporučenou teplotu snížit o dalších 10° C. •• Zvolením kratšího doporučeného času vytvoříte volné kadeře a vlny s přirozeným vzhledem a zvolením delšího doporučeného času vytvoříte pevně semknuté, výrazné kadeře. »» Doba zahřívání je indikována blikajícími čísly teploty. »» Pokud zobrazená teplota svítí trvale, je kulma připravena k použití. Pokud 5 sekund nepoužijete žádné tlačítko na přístroji, automaticky se aktivuje funkce uzamčení tlačítek (k první automatické aktivaci po zapnutí přístroje dojde po 15 sekundách). Přístroj odemknete tak, že na 1 sekundu podržíte zmáčknuté časové tlačítko pro indikátor hotových kadeří. Použití Poznámka •• Pokud je to poprvé, co používáte kulmu bez spony, nejprve si tyto kroky •• Pokud chcete během používání změnit teplotu nebo čas, možná budete muset •• Nedotýkejte se prsty horkého válce. •• Přístroj používejte pouze na suché vlasy. deaktivovat uzamčení tlačítek podržením časového tlačítka pro indikátor hotových kadeří. [. . . ] 7 Po dokončení tvorby kadeří počkejte, až všechny kadeře vychladnou, než budete pokračovat v úpravě účesu. 8 Před začátkem zkontrolujte, zda máte čisté ruce, protože mastnota z rukou se přenáší na vlasy. 9 Pokud máte vlasy chemicky ošetřené (obarvené nebo s trvalou), před úpravou vlasů použijte kadeřnický přípravek, který nabízí ochranu před teplem. 10 Když vlasy namotáte na válec, nechte je zkroutit (neměly by zůstat ploché jako u běžné kulmy). Tím získají kadeře moderní plnost a živost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8618/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8618/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag