Návod k použití PHILIPS HP8602/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8602/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8602/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8602/00.


PHILIPS HP8602/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1315 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8602/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nejvyšší teplota 190 ºC zaručuje optimální výsledky a minimalizuje poškození vlasů. Doufáme, že pro vás používání kulmy CurlCeramic bude potěšením. 3 Důležité informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. • Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. [. . . ] Přístroj nepoužívejte v kombinaci s kadeřnickými přípravky. • Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné. Tento keramický povrch se časem začne pomalu opotřebovávat. Tento jev nemá žádný vliv na výkon přístroje. • Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah hořlavých předmětů a materiálů. • Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím nezakrývejte (např. • Zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. • Používáte-li přístroj na barvené vlasy, může se válec ušpinit. • Tento přístroj je velmi horký, proto při jeho používání buďte opatrní. • Když je přístroj zapojený, držte jej pouze za rukojeť, protože ostatní • Před použitím na umělé vlasy se poraďte s jejich distributorem. • Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce. • Přístroj vždy ukládejte stojánkem na tepelně odolný, stabilní části jsou horké. rovný povrch. Horký válec se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. [. . . ] Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku ( ). 5 Záruka a servis Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www. philips. com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud ve vaší zemi středisko péče o zákazníky není, navštivte místního prodejce výrobků Philips nebo se obraťte na oddělení služeb společnosti Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. 6 Řešení problémů Pokud by se během používání kulmy vyskytly jakékoli problémy, které byste nedokázali vyřešit na základě níže uvedených informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Philips nebo středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Problém Příčina Řešení Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem. Přístroj vůbec Zásuvka, ke které je nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8602/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8602/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag