Návod k použití PHILIPS HP8362/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8362/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8362/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8362/00.


PHILIPS HP8362/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1425 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8362/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNĚNÍ • UPOZORNĚNÍ: Protože žehličky dosahují vysokých teplot, uchovávejte je během zahřívání, používání a chladnutí mimo dosah dětí. • UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. • VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. [. . . ] Více informací vám poskytne elektrikář. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí. 3 Narovnávání vlasů Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu. Typ vlasů Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat Jemné, středně nebo lehce zvlněné Nastavení teploty Střední až vysoké (170–199 °C) Nízké až střední (160 °C a níže) Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené Nízké (méně než 160 °C) 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce. 2 Stiskněte a podržte tlačítko ( ), dokud se nerozsvítí displej LCD. »»Na displeji LCD ( ) se zobrazí výchozí nastavení teploty. 3 Stisknutím tlačítek pro nastavení teploty ( ) vyberte nastavení vhodné pro vaše vlasy. »»Jakmile se destičky žehličky vlasů ohřejí na zvolenou teplotu, zobrazí se indikace ‚READY‘ (PŘIPRAVENO) ( ). »»Poznámka: Pokud po dobu 4 sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatické aktivaci funkce zamknutí tlačítek a tím k deaktivaci všech tlačítek na přístroji. Je-li aktivována funkce zamknutí tlačítek, na displeji LCD se zobrazí indikace zamknutí tlačítek ( ). Chcete-li funkci zamknutí tlačítek deaktivovat, posuňte a podržte tlačítko zamknutí kláves ( ) po dobu 1, 5 sekundy. »»Tip: Ruční aktivací funkce zamknutí tlačítek, kterou provedete posunutím a podržením tlačítka zamknutí kláves ( ), lze zabránit neúmyslnému přepnutí tlačítek během procesu. »»Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Přístroj lze znovu spustit stisknutím a podržením tlačítka až do okamžiku rozsvícení displeje LCD. 4 Posunutím zámku narovnávacích destiček ( ) do polohy odemknete ramena destiček. [. . . ] s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www. philips. com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips. 5 Řešení problémů Problém Přístroj vůbec nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8362/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8362/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag