Návod k použití PHILIPS HP 8361

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP 8361. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP 8361 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP 8361.


PHILIPS HP 8361 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1528 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP 8361 (1523 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP 8361

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pokud je pístroj pouzíván v koupeln, odpojte po pouzití jeho síovou zástrcku ze zásuvky, nebo blízkost vody pedstavuje riziko i v pípad, ze je pístroj vypnutý. · VAROVÁNÍ: Nepouzívejte pístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. · VAROVÁNÍ: Tato zehlicka na vlasy má mimoádnou tepelnou výkonnost. [. . . ] Více informací vám poskytne elektriká. Elektromagnetická pole (EMP) Tento pístroj spolecnosti Philips odpovídá vsem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správn pouzíván v souladu s pokyny uvedenými v této uzivatelské pírucce, je jeho pouzití podle dosud dostupných vdeckých poznatk bezpecné. Zivotní prostedí Az pístroj doslouzí, neodkládejte jej do bzného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sbrného dvora. Pomzete tím zachovat zivotní prostedí. 2 Narovnávání vlas Nastavení teploty Stední az vysoké (170 °C a vyssí) Stední az nízké (160 °C a níze) Ujistte se, ze jste zvolili teplotu, která odpovídá vasemu typu vlas. Pi prvním pouzití pístroje vzdy vyberte nízkou teplotu. Typ vlas Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou tzko narovnat Jemné, stedn nebo lehce zvlnné Svtlé, plavé, zesvtlené nebo barvené Nízké (pod 160 °C) 1 Pipojte zástrcku k napájecí zásuvce. 2 Pesunutím zavíracího zámku ( ) pístroj odemknte. 3 Stisknte a podrzte tlacítko zapnutí/vypnutí ( ), dokud se obrazovka displeje nerozsvítí. » Zobrazí se výchozí nastavení teploty ( ). ( ) vyberte nastavení teploty, 4 Stisknutím tlacítka ( ) nebo které je vhodné pro vase vlasy. » Jakmile se desticky ohejí na zvolené nastavení teploty, je trvale zobrazeno hlásení , , READY" (Pipraveno) ( ). 5 Po zapnutí pístroje je automaticky aktivována funkce, která poskytuje dodatecný lesk a redukuje zacuchání vlas. » Je-li funkce zapnutá, mzete cítit zvlástní vni a slyset praskání. Jedná se normální jev, zpsobený generovanými ionty. 6 Stisknutím tlacítka SONIC ( ) zapnete nebo vypnete zvukovou funkci. [. . . ] 3 Ocistte pístroj a narovnávací desticky vlhkým hadíkem. 5 Skladujte jej na bezpecném, suchém a bezprasném míst. Pístroj mzete zavsit za závsnou smycku ( ) nebo jej ulozit do dodaného pouzdra. 3 Záruka a servis Pokud byste mli jakýkoliv problém (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP 8361

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP 8361 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag