Návod k použití PHILIPS HP8341

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8341. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8341 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8341.


PHILIPS HP8341 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1020 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8341

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · UPOZORNNÍ: Nepouzívejte tento pístroj v blízkosti vody. · Pokud je pístroj pouzíván v koupeln, odpojte po pouzití jeho síovou zástrcku ze zásuvky, nebo blízkost vody pedstavuje riziko i v pípad, ze je pístroj vypnutý. [. . . ] Osoby (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí by nemly s pístrojem manipulovat, pokud nebyly o pouzívání pístroje pedem pouceny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. Jako dodatecnou ochranu doporucujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránic. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chránice nesmí být vyssí nez 30 mA. Více informací vám poskytne elektriká. Elektromagnetická pole (EMP) Tento pístroj spolecnosti Philips odpovídá vsem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správn pouzíván v souladu s pokyny uvedenými v této uzivatelské pírucce, je jeho pouzití podle dosud dostupných vdeckých poznatk bezpecné. Zivotní prostedí Az pístroj doslouzí, neodkládejte jej do bzného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sbrného dvora. Pomzete tím zachovat zivotní prostedí. 2 Narovnávání vlas Ujistte se, ze jste zvolili teplotu, která odpovídá vasemu typu vlas. Pi prvním pouzití pístroje vzdy vyberte nízkou teplotu. Typ vlas Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou tzko narovnat Jemné, stedn nebo lehce zvlnné Nastavení teploty Stední az vysoké (170 °C a vyssí) Stední az nízké (160 °C a níze) Svtlé, plavé, zesvtlené nebo barvené Nízké (pod 160 °C) 1 Pipojte zástrcku k napájecí zásuvce. 2 Stisknte a podrzte tlacítko ( ), dokud se nerozsvítí obrazovka displeje. » Zobrazí se výchozí nastavení teploty 180 °C ( ). ( ) vyberte nastavení teploty, 3 Stisknutím tlacítek ( ) nebo které je vhodné pro vase vlasy. » Jakmile se desticky ohejí na zvolenou teplotu, je trvale zobrazeno hlásení , , READY" (Pipraveno) ( ). 4 Po zapnutí pístroje je automaticky aktivována funkce ionizace, která poskytuje dodatecný lesk a redukuje zacuchání vlas. [. . . ] 5 Skladujte jej na bezpecném, suchém a bezprasném míst. Pístroj mzete zavsit za závsnou smycku ( ) nebo jej ulozit do dodaného pouzdra. 3 Záruka a servis Pokud byste mli jakýkoliv problém (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8341

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8341 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag