Návod k použití PHILIPS HP8333/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8333/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8333/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8333/00.


PHILIPS HP8333/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (812 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8333/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. • Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý. [. . . ] Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. • Nedotýkejte se otvorů výstupu iontů kovovými předměty. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Až přístroj doslouží, neodkládejte jej běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. do 2 Narovnávání vlasů Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu. Typ vlasů Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat Jemné, středně nebo lehce zvlněné Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené Nastavení teploty Střední až vysoké (nastavení 4 a vyšší) Nízké až střední (nastavení 4–5) Nízké (pod 4) 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce. 2 Posunutím vypínače ( ) do polohy »»Kontrolka LED ( ) se rozsvítí a začne blikat. 3 Otáčením kolečka reostatu ( ) vyberte nastavení teploty vhodné pro vaše vlasy. »»Po 60 sekundách je přístroj zahřátý a zelená kontrolka LED trvale svítí bez blikání. »»Funkce ionizace je aktivována po zapnutí přístroje. Funkce poskytuje dodatečný lesk a redukuje zacuchání. Je-li funkce zapnutá, můžete cítit zvláštní vůni a slyšet praskání. Jedná se normální jev, způsobený generovanými ionty. 4 Přesunutím zavíracího zámku ( ) přístroj odemkněte. 5 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm. [. . . ] Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips. 4 Řešení problémů Problém Příčina Řešení Přístroj vůbec Zásuvka, ke které je Zkontrolujte, zda je zásuvka pod nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8333/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8333/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag