Návod k použití PHILIPS HP 8309

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP 8309. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP 8309 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP 8309.


PHILIPS HP 8309 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (728 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP 8309 (721 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP 8309

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Straightener HP8309/00 HP8310/00 CS Pírucka pro uzivatele d e c b a Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Chcete-li vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. Cestina 1 Ped pouzitím tohoto pístroje si pecliv pectte tuto uzivatelskou pírucku a uschovejte ji pro budoucí pouzití. [. . . ] · Pouzijete-li pístroj na barvené vlasy, mze dojít k zabarvení narovnávacích desticek. Dlezité informace · · · · · Pokud by byla poskozena síová sra, musí její výmnu provést spolecnost Philips, autorizovaný servis spolecnosti Philips nebo obdobn kvalifikovaní pracovníci, aby se pedeslo moznému nebezpecí. Osoby (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí by nemly s pístrojem manipulovat, pokud nebyly o pouzívání pístroje pedem pouceny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. Jako dodatecnou ochranu doporucujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránic. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chránice nesmí být vyssí nez 30 mA. (Pouze pro model HP8310) Nedotýkejte se otvor výstupu iont kovovými pedmty. Elektromagnetická pole (EMP) Tento pístroj spolecnosti Philips odpovídá vsem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správn pouzíván v souladu s pokyny uvedenými v této uzivatelské pírucce, je jeho pouzití podle dosud dostupných vdeckých poznatk bezpecné. Zivotní prostedí Az pístroj doslouzí, neodkládejte jej do bzného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sbrného dvora. Pomzete tím zachovat zivotní prostedí. 2 1 Pipojte zástrcku k napájecí zásuvce. 2 Posunutím vypínace ( ) do polohy pístroj zapnete. » Indikátor napájení ( ) se rozsvítí. » Po 30 sekundách se pístroj zaheje. Narovnávání vlas » Pouze pro model HP8310: Funkce ionizace je aktivována po zapnutí pístroje. Funkce poskytuje dodatecný lesk a redukuje zacuchání. Je-li funkce zapnutá, mzete cítit zvlástní vni a slyset praskání. [. . . ] s výmnou nástavce) nebo pokud potebujete njakou informaci, navstivte webovou stránku spolecnosti Philips www. philips. com nebo kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips ve vasí zemi (telefonní císlo najdete v letácku s celosvtovou zárukou). Pokud se ve vasí zemi stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips nenachází, obrate se na místního prodejce výrobk Philips. Záruka a servis © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP 8309

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP 8309 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag