Návod k použití PHILIPS HP8195/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8195/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8195/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8195/00.


PHILIPS HP8195/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (704 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8195/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Hairdryer HP8195/00 CS Příručka pro uživatele a h b c d g f e Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. 1 Důležité informace Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. [. . . ] • Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod. Hladina hluku: Lc = 83 dB [A] • Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Životní prostředí Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím zachovat životní prostředí. 2 Vysoušení vlasů 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce. • Chcete-li dosáhnout dokonalého vysušení, připevněte na vysoušeč koncovku ( ). • Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče. 2 Nastavte přepínač teploty (c) do polohy pro horký proud vzduchu, do polohy pro teplý proud vzduchu nebo do polohy pro chladný proud vzduchu. Stiskněte tlačítko Cold shot (b) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění účesu. 3 Nastavte přepínač proudu vzduchu (d) do polohy pro silný proud vzduchu a rychlé vysoušení, do polohy pro jemný proud vzduchu a styling nebo do polohy pro vypnutí. [. . . ] s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www. philips. com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8195/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8195/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag