Návod k použití PHILIPS HP8107/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP8107/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP8107/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP8107/00.


PHILIPS HP8107/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (489 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP8107/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Hairdryer HP8107 Příručka pro uživatele a b c Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! [. . . ] Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti. společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. • Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. • Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. • Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod. Hladina hluku: Lc = 78 dB [A] • Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje. • Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). [. . . ] Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP8107/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP8107/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag