Návod k použití PHILIPS HP4960

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP4960. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP4960 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP4960.


PHILIPS HP4960 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (265 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HP4960 (854 ko)
   PHILIPS HP4960 (854 ko)
   PHILIPS HP4960 (854 ko)
   PHILIPS HP4960 (854 ko)
   PHILIPS HP4960 (784 ko)
   PHILIPS HP4960 (784 ko)
   PHILIPS HP4960 (784 ko)
   PHILIPS HP4960 (784 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP4960

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 CS Pírucka pro uzivatele Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips! [. . . ] Pokud by byla poskozena síová sra, musí její výmnu provést spolecnost Philips, autorizovaný servis spolecnosti Philips nebo obdobn kvalifikovaní pracovníci, aby se pedeslo moznému nebezpecí. · Osoby (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí by nemly s pístrojem manipulovat, pokud nebyly o pouzívání pístroje pedem pouceny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. Nez pístroj znovu zapnete, pesvdcte se, ze mízky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány napíklad prachem, vlasy apod. · Dohlédnte na to, aby si s pístrojem nehrály dti. · Jako dodatecnou ochranu doporucujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránic. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chránice nesmí být vyssí nez 30 mA. Hladina hluku: Lc = 79 dB (A) pro HP4960 Hladina hluku: Lc = 80 dB[A] pro HP4961/HP4962/HP4963 · · Elektromagnetická pole (EMP) Tento pístroj spolecnosti Philips odpovídá vsem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správn pouzíván v souladu s pokyny uvedenými v této uzivatelské pírucce, je jeho pouzití podle dosud dostupných vdeckých poznatk bezpecné. Zivotní prostedí Az pístroj doslouzí, neodkládejte jej do bzného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sbrného dvora. [. . . ] Pokud se ve vasí zemi stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips nenachází, obrate se na místního prodejce výrobk Philips. Záruka a servis b a c e d © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP4960

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP4960 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag