Návod k použití PHILIPS HDP1590/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HDP1590/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HDP1590/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HDP1590/10.


PHILIPS HDP1590/10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6083 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HDP1590/10 (3677 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HDP1590/10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu PHILIPS Printing Solutions: http://www. okiprintingsolutions. com Copyright © 2005. PHILIPS a PHILIPS Printing Solutions jsou registrované ochranné známky společnosti PHILIPS Electric Industry Company, Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] se týkají čísla přiřazeného profilu v nástroji Profile Assistant (Asistent profilu). Viz „Použití nástroje Profile Assistant (Asistent profilu)“ na straně 38. 54 Graphic pro (Profesionální grafika) 11. Z nabídky [Feature Sets] (Sady funkcí) (10) vyberte příkaz [Colour – Graphic Pro 3] (Barva – Profesionální grafika). 10 11 12. Z nabídky [Printer Output Profile] (Výstupní profil tiskárny) (11) vyberte profil své tiskárny. Pokud je vybrána možnost [Auto], použijí se výchozí výrobní profily integrované v tiskárně. Jestliže jste vytvořili vlastní profil tiskárny pomocí softwaru na vytváření profilů, vyberte jej zde a zvolte vykreslení (viz strana 62). Graphic pro (Profesionální grafika) 55 SIMULACE INKOUSTOVÝCH BAREV CMYK – ZDROJOVÁ DATA CMYK Systém souladu barev založený na profilech ICC umožňuje simulovat výstup na komerčních tiskárnách. Můžete si vybrat typy inkoustů, které se nejčastěji používají v různých světových regionech: > Euroscale – Evropa > Swop – severní Amerika > Toyo – Japonsko Chcete-li tisknout simulace inkoustových barev CMYK, musíte použít dodaný ovladač tiskárny pro jazyk PostScript. 1 2 5 3 6 4 1. Ponechejte nastavenu možnost Auto nebo vyberte vlastní profil. Simulaci inkoustových barev CMYK lze sice provádět pomocí možností Office Colour (Barva Office) v ovladači tiskárny, ale doporučuje se provádět tyto simulace pomocí systému souladu barev Graphic Pro (Profesionální grafika), protože poskytuje další možnosti nastavení, jako například použití funkce „Preserve Black“ (Zachovat černou) nebo zadání alternativního výstupního profilu tiskárny. Pokyny k použití simulací inkoustu jsou uvedeny v další části (Windows strana 57, Mac OS 9 strana 58, Mac OS X strana 60). 56 Graphic pro (Profesionální grafika) WINDOWS Poznámka Tyto informace se týkají pouze ovladačů systému Windows pro jazyk PostScript. Používáte-li zdrojový dokument CMYK, proveďte simulaci inkoustových barev CMYK pomocí následujícího nastavení ovladače tiskárny: 1 2 4 3 5 1. Na kartě [Colour] (Barva) ovladače tiskárny vyberte možnost [Graphic Pro] (Profesionální grafika) (1) a klepněte na tlačítko [Options] (Možnosti). Vyberte položku [ICC Profile Colour Matching] (Profil ICC souladu barev) (2). Vyberte hodnotu [CMYK Input profile] (Vstupní profil CMYK) (3) odpovídající zařízení, se kterým chete zajistit soulad, jako je například tiskárna SWOP nebo Euroscale. Pokud chcete použít jiný profil inkoustu CMYK, vyberte jej zde jako příslušný profil „CMYK Source x“ (Zdroj CMYK x). Nezapomeňte, že názvy „CMYK Source 1“ (Zdroj CMYK 1), „CMYK Source 2“ (Zdroj CMYK 2) atd. Z nabídky [Feature Sets] (Sady funkcí) (3) vyberte příkaz [Colour Options] (Možnosti barev). Z nabídky [Colour Mode] (Režim barvy) (4) vyberte [Graphic Pro] (Profesionální grafika). Z nabídky [Feature Sets] (Sady funkcí) (5) vyberte příkaz [Colour – Graphic Pro 1] (Barva – Profesionální grafika). 5 6 7. Z nabídky [Colour Matching Task] (Úkol souladu barev) (6) vyberte příkaz [ICC Profile Colour Matching] (Profil ICC souladu barev). Použijte možnost [Preserve Black] (Zachovat černou), chcete-li zachovat původní informace o šedé komponentě (kanál K). Pokud je možnost [Preserve Black] vypnutá, mohou se šedé prvky tisknout pomocí směsi toneru CMYK namísto pouhého toneru K (černý). 60 Graphic pro (Profesionální grafika) 8. Z nabídky [Feature Sets] (Sady funkcí) (7) vyberte příkaz [Colour – Graphic Pro 2] (Barva – Profesionální grafika). 7 8 9 9. 10. Z nabídky [CMYK Profile Type] (Typ profilu CMYK) (8) vyberte příkaz [CMYK Input Profile] (Vstupní profil CMYK). Z nabídky [CMYK Input Profile source] (Zdroj vstupního profilu CMYK) (9) vyberte vstupní profil CMYK odpovídající zařízení, se kterým chcete zajistit soulad, jako je například tiskárna SWOP nebo Euroscale. Pokud chcete použít jiný profil inkoustu CMYK, vyberte jej zde jako příslušný profil „CMYK Source x“ (Zdroj CMYK x). Nezapomeňte, že názvy „CMYK Source 1“ (Zdroj CMYK 1) atd. se týkají čísla přiřazeného profilu v nástroji Profile Assistant (Asistent profilu). Viz „Použití nástroje Profile Assistant (Asistent profilu)“ na straně 38. 11. Z nabídky [Feature Sets] (Sady funkcí) vyberte [Colour - Graphic Pro 3] (Barva – Profesionální grafika) (10). 10 11 12. Z nabídky [Printer Output Profile] (Výstupní profil tiskárny) (11) vyberte profil své tiskárny. [. . . ] 8. Zabezpečené dokumenty lze také bezpečně vzdáleně tisknout a odstraňovat z počítače pomocí nástroje Storage Device Manager (Správce úložiště). ODSTRANĚNÍ DOKUMENTU ZABEZPEČENÉHO TISKU Pokud si tisk zabezpečeného dokumentu rozmyslíte, můžete jej z pevného disku tiskárny odstranit, aniž byste jej museli nejdříve vytisknout. Postupujte podle kroků 1 až 4 ve výše uvedeném postupu pro tisk dokumentu. Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte možnost DELETE (Odstranit) a stiskněte tlačítko [ENTER]. V případě potřeby pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte volbu YES (Ano) a potvrďte odstranění stisknutím tlačítka [ENTER]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HDP1590/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HDP1590/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag