Návod k použití PHILIPS HD9384/20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD9384/20. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD9384/20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD9384/20.


PHILIPS HD9384/20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (881 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD9384/20 (1509 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD9384/20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 HD9385 HD9384 HD9380 User manual 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4222. 005. 0383. 2 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. com/welcome. General description (Fig.  1) 1 Lid 2 Spout 3 Water level indicator 4 Lid release button 5 Base 6 Base connector 7 Cord storage facility 8 Mains plug 9 Black/Fruit/Herbal tea button 10 Instant soup/Hot chocolate button 11 Instant coffee button 12 Green tea button 13 40ºC button 14 KEEP WARM button Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger -- Do not immerse the kettle or the base in water or any other liquid. [. . . ] Jeśli woda została już podgrzana, można ponownie nacisnąć ten sam przycisk wstępnego ustawienia, a następnie nacisnąć przycisk utrzymywania ciepła (KEEP WARM). 3 Czajnik utrzymuje temperaturę wody przez 30 minut. , , Po 30 minutach rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się samoczynnie. Uwaga: Czajnik można napełnić również poprzez dziobek. 3 Zamknij pokrywkę (rys.  5). Uwaga: Proces utrzymywania ciepła można przerwać w dowolnej chwili. W tym celu ponownie naciśnij przycisk utrzymywania ciepła (KEEP WARM) lub wybrany przycisk wstępnego ustawienia. Możesz również zdjąć czajnik z podstawy. Uwaga: Zdjęcie czajnika z podstawy powoduje anulowanie ustawienia utrzymywania ciepła. Uwaga: Naciśnięcie innego przycisku wstępnego ustawienia, gdy funkcja utrzymywania ciepła jest aktywna, powoduje wyłączenie funkcji utrzymywania ciepła. Czajnik zaczyna wówczas podgrzewać wodę do temperatury przypisanej do przycisku wstępnego ustawienia. Uwaga: Jeśli funkcja utrzymywania ciepła nie została aktywowana, urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 minutach bezczynności. Czyszczenie i usuwanie kamienia Zanim zaczniesz czyścić podstawę, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton. Czyszczenie czajnika i podstawy 1 Obudowę czajnika można czyścić miękką szmatką zwilżoną ciepłą Gwarancja i serwis W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów odwiedź naszą stronę internetową www. philips. com/support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, zwróć się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips. Rozwiązywanie problemów Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www. philips. com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Sygnał Znaczenie/Rozwiązanie Podświetlenie wokół jednego przycisku wstępnego ustawienia świeci się, podczas gdy pozostałe przyciski pozostają niepodświetlone. Gdy woda osiągnie odpowiednią temperaturę, wskaźnik wybranego przycisku wstępnego ustawienia świeci przez kolejnych 5 minut. wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego. Uwaga: Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego, wtyczki i złącza podstawy z wilgotną szmatką. Czyszczenie filtra Kamień nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może nadawać napojom proszkowy posmak. Filtr kamienia zapobiega przedostawaniu się drobinek kamienia do napojów. Filtr osadów Single Action należy regularnie czyścić w następujący sposób: 1 Wyjmij filtr z czajnika (rys.  12). 2 Delikatnie wyczyść filtr za pomocą miękkiej, nylonowej szczoteczki. 3 Wsuń filtr z powrotem do czajnika. Podświetlenie naciśniętego Temperatura wody jest wyższa niż przeze mnie przycisku wstępne- temperatura przypisana do wybranego go ustawienia zamigało 3 razy. przycisku wstępnego ustawienia.   Czajnik emituje sygnał dźwiękowy. Woda osiągnęła ustawioną temperaturę. Problem Możliwe rozwiązanie Nie można ustawić żądanej temperatury. Bieżąca temperatura wody w czajniku jest prawdopodobnie wyższa od temperatury, którą chcesz wybrać. Jeśli chcesz natychmiast ponownie podgrzać wodę, możesz wybrać jedynie ustawienie 100ºC. W przypadku, gdy czajnik jest pusty, aktywuje się zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia i czajnik automatycznie się wyłącza. Może być konieczne dolanie do czajnika większej ilości wody (co najmniej 0, 25 l). [. . . ] При спробі увімкнути чайник, він автоматично вимикається. Можливо, поточна температура води в чайнику вища, ніж температура, яку потрібно встановити. Щоб негайно підігріти воду, можна вибрати лише 100 ºC. Коли в чайнику немає води, вмикається функція захисту від нагрівання без води, і чайник вимикається автоматично. Можливо, потрібно налити більше води (щонайменше 0, 25 л). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD9384/20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD9384/20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag