Návod k použití PHILIPS HD8953/19

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8953/19. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8953/19 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8953/19.


PHILIPS HD8953/19 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3153 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8953/19

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Xelsis EVO!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína nebo latte macchiata. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Během čisticího cyklu nesahejte na úchyt karafy: nebezpečí popálenin!Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete karafu na mléko. 1 Zasuňte karafu na mléko a postavte šálek pod výpusť. Otočením doprava otevřete výpusť mléka. UŽIVA MENU 2 Stiskem tlačítka “ ” vstupte do menu SPECIÁLNÍ NÁPOJE. VYBRA UŽIVA SPECIÁLNÍ NÁPOJE KÉ KO AMERICKÁ KÁVA 3 Stiskem tlačítka “ESPRESSO MACCHIATO” spusťte přípravu. A ESPRESSO MACCHIATO 4 Kávovar zahájí výdej. Výdej lze předčasně zastavit stiskem tlačítka “STOP MLÉKO” nebo “STOP KÁVA”. ČEŠTINA 49 VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Tryska páry/horké vody se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádržce. 1 Postavte nádobu pod trysku páry/horké vody. UŽIVA MENU 2 Stiskněte tlačítko “ ” pro zahájení výdeje horké vody. VYBRA UŽIVA HORKÁ VODA ZAHŘÍVÁ SE. . . 3 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující ikona. STOP HORKÁ VODA 4 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “STOP HORKÁ VODA”. 5 Vyjměte nádobu. 50 ČEŠTINA PROGRAMOVÁNÍ NÁPOJŮ 21/12/12 Kávovar lze naprogramovat tak, aby káva co nejlépe vyhovovala vaší chuti. Umožňuje individuální nastavení každého nápoje. NÁPOJ MENU EL 1 Stiskem tlačítka “NÁPOJ MENU” vstupte do hlavní nabídky nápojů. T EL 04:17 pm NASTAVENÍ MENU 2 Stiskněte rolovací tlačítka “ ” nebo “ ” a potvrďte stiskem “OK” pro ESC ESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE HORKÁ VODA SPECIÁLNÍ NÁPOJE navolení nápoje. OK Programování kapučína Níže uvedený postup popisuje naprogramování kapučína. Níže jsou popsána nastavení jednotlivých podnabídek. Pro navolení stiskněte rolovací tlačítko “ ” nebo “ ”. Potvrďte nastavení stiskem “OK”. ESC ESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE HORKÁ VODA SPECIÁLNÍ NÁPOJE OK Stiskem “OK” navolte z nabídky nápojů CAPPUCCINO. 1. 3. CAPPUCCINO ESC OK MNOŽSTVÍ KÁVY Tímto nastavením se upravuje množství kávy k umletí. = nápoj bude připraven z předemleté kávy = malá dávka = střední dávka = velká dávka. Pro navolení stiskněte rolovací tlačítka “ ” nebo “ ” a potvrďte stiskem “OK”. ČEŠTINA 51 PŘEDVAŘENÍ V tomto nastavení lze provést funkci předpaření. Během předpaření je káva lehce navlhčena, aby se maximálně zvýraznilo a vylepšilo aroma. : funkce předpaření trvá déle pro zvýraznění chuti kávy. Pro navolení stiskněte rolovací tlačítka “ ” nebo “ ” a potvrďte stiskem “OK”. TEPLOTA KÁVY Toto nastavení umožňuje upravit teplotu kávy. Pro navolení stiskněte rolovací tlačítka “ ” nebo “ ” a potvrďte stiskem “OK”. DÉLKA KÁVY 1. 3. 4. CAPPUCCINO Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ ” nebo “ ” lze navolit množství vody k přípravě kávy. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka “OK”. ESC DÉLKA KÁVY OK DÉLKA MLÉKA 1. 3. 5. CAPPUCCINO Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ ” nebo “ ” lze navolit množství mléka k přípravě zvoleného nápoje. [. . . ] Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko “ ” (za podmínky, že je hlavní vypínač zadní straně kávovaru na “I”). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus. Kávovar lze přepnout manuálně do pohotovostního stavu podržením stisknutého tlačítka STAND-BY na 3 sekundy. NÁPOJ MENU NASTAVENÍ MENU Pozn. : 1 kávovar se do pohotovostního stavu nepřepne, jestliže je otevřené servisní víko. 2 Po přepnutí do pohotovostního stavu může kávovar provést proplachovací cyklus. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8953/19

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8953/19 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag