Návod k použití PHILIPS HD 8946

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8946. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8946 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8946.


PHILIPS HD 8946 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2757 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD 8946 QUICK START GUIDE (3700 ko)
   PHILIPS HD 8946 QUICK START GUIDE (3761 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8946

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svj produkt a zskejte zkaznickou podporu na adrese: www. philips. com/welcome DIGITAL ID Type HD8946 SUP 038Z CS II MONTZN SCHMA KARAFY A Pokyny ohledn dnho pouzvn karafy jsou uvedeny na str. 47. 1 2 3 4 5 6 C A D B B 7 8 E PI PRVNM POUZIT I PO DELS DOB NEPOUZVN KVOVARU SE UJISTTE, ZDA JE KVOVAR DN CIST. DOKONALOU HYGIENOU A CISTOTOU KARAFY JE ZAJISTNO DN FUNGOVN KVOVARU A JE ZNEMOZNNO ROZMNOZOVN ZDRAV SKODLIVCH BAKTERI. OBSAH 1 ZKLADN INFORMACE . 51 2 ZKLADN INFORMACE TECHNICK DAJE POUZIT TCHTO POKYN Tento nvod k pouzit uchovvejte na bezpecnm mst a ZKLADN INFORMACE Kvovar je urcen pro ppravu kvy espresso ze zrnkov kvy. [. . . ] Pozn. : ikony, kter jiz byly pouzity, jsou oznaceny stejnm symbolem, ale svtl barvy. Tm byl uzivatel nadefinovn. ESC USER1 OFF OFF OK Pot bude vyzdna individualizace prv nadefinovanho uzivatele. hlavn obrazovka. Pozn. : v ppad vstupu bez pravy parametr prv nadefinovanho uzivatele, nelze pouzt funkci "DIGITAL ID" k vbru tohoto uzivatele. 24 UZIVATELSK MENU PRAVA UZIVATELE 1 ESC 2 ESC USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 3 ESC USER1 OFF OFF OK OK OK ZMNA JMNA aktivovna. 1 ESC 0 1 3. 3. 1. 1. UPRAVIT JMNO US 2 3 E 4 R 5 1 6 7 8 I S 9 J T Tlactko prochzen/ horizontln volby znak. ABCDE K FGH LMNOPQR Z Tlactko pro potvrzen znaku a pechod na nsledujc znak. UVWXY OK - Tlactko prochzen/ vertikln volby znak. a pro pechod na nsledujc polcko ulozte nastaven tlactkem 2 ESC 0 1 3. 3. 1. 1. UPRAVIT JMNO US 2 3 E 4 R 5 1 6 7 8 I S 9 J T Ikona pro ulozen nastaven ABCDE K FGH LMNOPQR Z UVWXY OK - 25 IDENTIFIKACE OTISKU PRSTU Pozn. : Ped identifikac otisku prstu zkontrolujte, zda je cidlo cist (viz kapitola "Cistn a drzba"). Umyjte si ruce a ujistte se, ze na pokozce nejsou zdn zbytky mastnoty a ze je dostatecn hydratovna. Nedoporucujeme sejmout otisk palce. Kvovar vyzd pilozit prst na cidlo optovn 3-krt; zvts se tm plocha otisku prstu, coz vede k vyss spolehlivosti systmu. 1 ESC USER1 OFF OFF 2 17/05/09 0% 3 OK PILOZTE PRST Kvovar vyzd pilozen prstu na Pilozte prst pevn na cidlo. Pozor: U nkterch osob mze mt systm problmy se sprvnm snmanm a identifikac nositele otisku, zejmna v ppad necitelnch (such ci pirozenou cestou poskozen pokozky) ci cstecnch otisk prst (kup. V takchto ppadech se nejedn o nefunkcnost systmu, naopak jeho rozlisovac schopnost a pesnost nepipoust spracovn otisk prst, jez nespluj minimln kvalitativn pozadavky. Pesnost systmu se pedchz nesprvnmu snmn otisk prst a pekrvn nkolika subjekt pi snmn otisk prst. 4 17/05/09 0% 5 17/05/09 33% 6 17/05/09 33% ODDALTE PRST PILOZTE PRST ODDALTE PRST Po vyzdn oddalte prst od cidla. Pockejte. . . . Kvovar vyzd pilozen jiz pouzitho snmn. Po vyzdn oddalte prst od cidla. Pockejte. . . . 26 7 UZIVATELSK MENU 17/05/09 66% 8 17/05/09 66% 9 PILOZTE PRST ODDALTE PRST Po vyzdn oddalte prst od cidla. Pockejte. . . . Kvovar potvrd proveden snmn ulozen. symbolu postup nsledn zopakovat. V tomto ppad doporucujeme Pot lze k volb konkrtnho uzivatele pouzt pouze ulozen prst. Chcete-li pouzt jin prst, bude nutn zopakovat postup pro sejmut a identifikaci otisku prstu. POVOLIT JMNO Tato funkce umozuje aktivovat namsto ikony zobrazen jmna. 1 ESC USER1 OFF OFF 2 ESC OFF 3 UZIVATEL MENU 17/05/09 NPOJ MENU USER1 OK OK VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVEN MENU zobrazen jmna namsto ikony. 27 VYMAZAT UZIVATELE Nsledujc pokyny slouz pro nadefinovn uzivatel kvovaru a jejich odstrann. ESC USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 OK Nadefinovanho uzivatele lze odstranit touto funkc. Tlactky ( ) nebo ( )zvolte ikonu a potvrte stiskem tlactka (OK). 28 NPOJOV MENU 17/05/09 UZIVATEL MENU NPOJ MENU VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVEN MENU Tlactko pro prochzen/volbu ESC ESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFELATTE HORK VODA OK SPECILN NPOJE Tlactko pro volbu/potvrzen Tlactko pro prochzen/volbu OBNOVIT VCHOZ NASTAVEN navolen tto funkce budou individuln nastaven odstranna. 29 V tomto ppad si ukzeme naprogramovn individulnho kapucna pro zvolenho uzivatele. Pi programovn ppravy kvy (espresso nebo velk kvy) se nebudou zobrazovat nabdky ohledn zpracovn mlka. ESC OK MNOZSTV KVY nastaven bude mt vliv na aroma kvy. = npoj bude pipraven z pedemlet kvy = slab dvka = stedn dvka = siln dvka PEDVAEN : aktivovna. : pedpaen nebude provedeno. TEPLOTA KVY Tato funkce umozuje naprogramovat teplotu pro ppravu kvy. : vysok teplota. DLKA KVY 30 NPOJOV MENU ESC OK DLKA MLKA MLCN PNA = minimln emulze = stedn emulze = maximln emulze = emulze vypnuta (bude dodno pouze oht mlko) oht prou z parn trysky (viz str. HORK VODA ESC DLKA VODY OBNOVIT VCHOZ NASTAVEN OK DLKA VODY MENU KVOVARU 31 17/05/09 UZIVATEL MENU NPOJ MENU VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVEN MENU Tlactko pro prochzen/volbu 2. NASTAVEN STROJE ESC OBECN NASTAVEN NASTAVEN DISPLEJE NASTAVEN VODY OK TOVRN NASTAVEN Tlactko pro volbu/potvrzen Tlactko pro prochzen/volbu 32 MENU KVOVARU ZKLADN NASTAVEN OBECN NASTAVEN Zmna provoznho nastaven kvovaru. OHVAC SLK csti kvovaru. OFF ON FUNKCE ECOMODE energie. OFF ON Pi zapnut kvovaru se zapne pouze topn tleso kvy. Kvovar bude trvat dle. ZVUKOV TN OFF ON 33 NASTAVEN DISPLEJE NASTAVEN DISPLEJE V tomto menu lze nastavit jazyk pro jednotliv menu a kontrast displeje. JAZYK podle zem uzivatele. CZECH JAS Nastaven sprvnho kontrastu displeje podle osvitu prosted. 34 MENU KVOVARU NASTAVEN KALENDE NASTAVEN KALENDE CAS HODINY MINUTY FORMT Nastaven hodiny. Nastaven minut dan hodiny. [. . . ] Po 7 8 9 vodou. Suchou utrkou vytete zsobnk pedemlet kvy. Cistte vatou navlhcenou alkoholem POUZE cidlo. Nepouzvejte abrazivn drtnky. 46 CISTN VYCISTN SPAOVAC JEDNOTKY ukzno na obr. Pro myt spaovac jednotky nepouzvejte cistic prostedky, kter by mohly narusit jej provozuschopnost. Neumvejte ji v mycce ndob. 1 2 3 Stisknte tlactko PUSH pro vytazen spaovac jednotky. filtr. s kvovarem a namazte jm vodidla jednotky. 4 5 6 Rozetete mazivo stejnomrn po obou bocnch vodidlech. nachz v klidov poloze: musej souhlasit ob znacky. poloze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8946

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8946 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag