Návod k použití PHILIPS HD 8943

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8943. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8943 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8943.


PHILIPS HD 8943 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2531 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD 8943 QUICK START GUIDE (3700 ko)
   PHILIPS HD 8943 (2523 ko)
   PHILIPS HD 8943 QUICK START GUIDE (3761 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8943

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www. philips. com/welcome Type HD8943 / HD8944 SUP 038 CS II MONTÁZNÍ SCHÉMA KARAFY A Pokyny ohledn ádného pouzívání karafy jsou uvedeny na str. 43. 1 2 3 4 5 6 C A D B B 7 8 E PI PRVNÍM POUZITÍ I PO DELSÍ DOB NEPOUZÍVÁNÍ KÁVOVARU SE UJISTTE, ZDA JE KÁVOVAR ÁDN CISTÝ. DOKONALOU HYGIENOU A CISTOTOU KARAFY JE ZAJISTNO ÁDNÉ FUNGOVÁNÍ KÁVOVARU A JE ZNEMOZNNO ROZMNOZOVÁNÍ ZDRAVÍ SKODLIVÝCH BAKTERIÍ. OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE . . 5 PRVNÍ POUZITÍ - POUZITÍ PO DELSÍ DOB NECINNOSTI . [. . . ] nápojem. Pro lepsí výsledek doporucujeme nádobou mírn krouzit. 20 "SPECIÁLNÍ" NÁPOJE AMERICKÁ KÁVA ve stylu American coffee. Pozn. : Otocte ovládacem SBS doleva, jak je znázornno na displeji (viz str. Pi píprav tohoto nápoje probhnou dva cykly výdeje kávy. Pi píprav tohoto nápoje nelze nastavit aroma "Opti-dose" (viz str. Tento recept nemze uzivatel upravit. 1 ÁPOJE AMERICKÁ KÁVA 2 3 ESPRESSO MACCHIATO HORKÉ MLÉKO Tento speciální program umozuje pipravit horké mléko. 1 2 HORKÉ MLÉKO 3 PÁRA horkého mléka. chcete nápoj pipravit. ESPRESSO MACCHIATO Tento speciální program umozuje pipravit espresso macchiato. 1 OJE 2 AMERICKÁ KÁVA 3 ESPRESSO MACCHIATO horní cást páky nádoby na mléko nad nápoje espresso macchiato. RYCHLÉ NAPROGRAMOVÁNÍ VELIKOSTI NÁPOJ 21 ZPOCÁTKU MZE MLÉKO S PÁROU JEN KRÁTCE VYSTIKOVAT: NEBEZPECÍ POPÁLENIN. VIZ POKYNY UVEDENÉ V CÁSTI "POUZITÍ NÁDOBY NA MLÉKO". rychle si naprogramuje oblíbené nápoje. 1 2 3 Otocte horní cást páky nádoby na které chcete pipravit kapucíno nebo latte macchiato. obvykle pipravujete. Podrzením tlacítka na ti sekundy zacnte programovat. 4 CAPPUCCINO ZAHÍVÁ SE. . . CAPPUCCINO 5 6 CAPPUCCINO RYCHLÉ MLÉKO MEMO REZIM ECO ZAPNUTÝ MEMO STOP MLÉKO STOP KÁVA STOP MLÉKO Kávovar zacne pipravovat nápoj: umele Po dosazení pozadovaného mnozství 22 UZIVATELSKÉ MENU 17/05/09 UZIVATEL MENU NÁPOJ MENU VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVENÍ MENU Tlacítko pro procházení/volbu ESC OK Tlacítko pro volbu/potvrzení Tlacítko pro procházení/volbu VYTVOIT NOVÉHO UZIVATELE VYMAZAT UZIVATELE naprogramování. Symbol zstane pipraven na nástnce pro nového uzivatele. 23 Následující pokyny slouzí pro nadefinování uzivatel kávovaru a jejich odstranní. ESC OK Tlacítky ( ) nebo ( ) zvolte ikonu a potvrte stiskem tlacítka (OK). Tím byl uzivatel nadefinován a lze jej vyvolat z hlavní obrazovky. ESC OK Nadefinovaného uzivatele lze odstranit touto funkcí. Tlacítky ( ) nebo ( ) zvolte ikonu a potvrte stiskem tlacítka (OK). 24 NÁPOJOVÉ MENU 17/05/09 UZIVATEL MENU NÁPOJ MENU VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVENÍ MENU Tlacítko pro procházení/volbu ESC ESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFELATTE HORKÁ VODA OK SPECIÁLNÍ NÁPOJE Tlacítko pro volbu/potvrzení Tlacítko pro procházení/volbu OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ navolení této funkce budou individuální nastavení odstranna. 25 V tomto pípad si ukázeme naprogramování individuálního kapucína pro zvoleného uzivatele. Pi programování pípravy kávy (espresso nebo velké kávy) se nebudou zobrazovat nabídky ohledn zpracování mléka. ESC OK MNOZSTVÍ KÁVY nastavení bude mít vliv na aroma kávy. = nápoj bude pipraven z pedemleté kávy = slabá dávka = stední dávka = silná dávka PEDVAENÍ : aktivována. : pedpaení nebude provedeno. TEPLOTA KÁVY Tato funkce umozuje naprogramovat teplotu pro pípravu kávy. : vysoká teplota. DÉLKA KÁVY 26 NÁPOJOVÉ MENU ESC OK DÉLKA MLÉKA MLÉCNÁ PNA = minimální emulze = stední emulze = maximální emulze = emulze vypnuta (bude dodáno pouze oháté mléko) ohát párou z parní trysky (viz str. HORKÁ VODA ESC DÉLKA VODY OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OK DÉLKA VODY MENU KÁVOVARU 27 17/05/09 UZIVATEL MENU NÁPOJ MENU VYBRAT UZIVATEL 04:17 pm NASTAVENÍ MENU Tlacítko pro procházení/volbu 2. NASTAVENÍ STROJE ESC OBECNÁ NASTAVENÍ NASTAVENÍ DISPLEJE NASTAVENÍ VODY OK TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Tlacítko pro volbu/potvrzení Tlacítko pro procházení/volbu 28 MENU KÁVOVARU ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ OBECNÁ NASTAVENÍ Zmna provozního nastavení kávovaru. OHÍVAC SÁLK cásti kávovaru. OFF ON FUNKCE ECOMODE energie. OFF ON Pi zapnutí kávovaru se zapne pouze topné tleso kávy. Kávovar bude trvat déle. ZVUKOVÝ TÓN OFF ON 29 NASTAVENÍ DISPLEJE NASTAVENÍ DISPLEJE V tomto menu lze nastavit jazyk pro jednotlivá menu a kontrast displeje. JAZYK podle zem uzivatele. CZECH JAS Nastavení správného kontrastu displeje podle osvitu prostedí. 30 MENU KÁVOVARU NASTAVENÍ KALENDÁE NASTAVENÍ KALENDÁE CAS HODINY MINUTY FORMÁT Nastavení hodiny. Nastavení minut dané hodiny. Lze nastavit formát 24H nebo DATUM vyzadují správn seízené datum. Nastavení formátu zobrazení data podle individuální poteby. nichz se zobrazuje formát. NASTAVENÍ POHOTOVOSTNÍHO REZIMU 60 pohotovostního stavu. Z výrobního závodu je nastaveno «za 1 hodinu». Po uplynutí pednastaveného casového intervalu se kávovar pepne do pohotovostního stavu. [. . . ] Prbh cyklus je zobrazován vyplovací Po umytí naplte nádrzku cerstvou pitnou vodou. Potvrte 18 19 CISTICÍ CYKLUS NÁDRZKY NA MLÉKO KROK 2/2 PROPLACHOVACÍ CYKLUS. . . Po skoncení cisticího cyklu cerstvou pitnou vodou. Zasute prázdnou nádobu vhodného 40 CISTNÍ ÚDRZBA BHEM PROVOZU 1 2 3 Stisknte tlacítko a otevete servisní víko. Vytáhnte vanicku a odpadní nádobu na sedliny. Vyprázdnte odpadní nádobu na sedliny a vymyjte ji cerstvou vodou. 4 5 6 Vyprázdnte a umyjte odkapávací misku a víko cerstvou vodou. Umístte tyto soucásti zpt do správné polohy. Zasute zpt vanicku a odpadní nádobu na sedliny a zavete servisní víko. 41 GENERÁLNÍ VYCISTNÍ KÁVOVARU POZOR!Neponoujte kávovar do vody. 1 2 3 Vypnte kávovar a vypojte jej ze zásuvky. Vytáhnte nádrzku na vodu a vymyjte ji cerstvou vodou. Vytáhnte vanicku na zachycení vody. 4 5 6 Vytáhnte mízku a pecliv ji umyjte. Umístte je zpt az po vymytí vnitku vanicky. Vymyjte vanicku na zachycení vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8943

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8943 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag