Návod k použití PHILIPS HD8920/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8920/09. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8920/09 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8920/09.


PHILIPS HD8920/09 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2775 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8920/09

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8920 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Royal Gran Crema!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Během předpaření je káva lehce navlhčena, aby se maximálně zvýraznilo a vylepšilo aroma. VYSOKÁ: funkce předpaření trvá déle pro zvýraznění chuti kávy. Stiskem rolovacího tlačítka “ stiskem tlačítka “ ”. ” nebo “ ” navolte položku a potvrďte TEPLOTA KÁVY Toto nastavení umožňuje upravit teplotu kávy. Stiskem rolovacího tlačítka “ stiskem tlačítka “ ”. ” nebo “ ” navolte položku a potvrďte MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ nebo “ ” lze navolit množství vody k přípravě kávy. Potvrďte stiskem “ ”. ” ČEŠTINA 33 Umožňuje obnovit tovární nastavení každého nápoje. Po navolení této funkce budou individuální nastavení odstraněna. Pro výstup z programování stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko “ dokud se neobjeví hlavní menu. ”, VÝCHOZÍ Programování horké vody Níže uvedený postup popisuje naprogramování horké vody. NÁPOJOVÉ MENU KÁVA AMERICKÁ KÁVA HORKÁ VODA 1 Stiskem rolovacího tlačítka “ VODA”. Potvrďte stiskem “ ”. ” nebo “ ” zvolte položku “HORKÁ HORKÁ VODA 2 Stiskem rolovacího tlačítka “ VODY”. Potvrďte stiskem “ ”. ” nebo “ ” zvolte položku “MNOŽSTVÍ Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ nebo “ ” lze navolit množství vypouštěné horké vody. Potvrďte stiskem “ ”. ” VÝCHOZÍ Obnovte původní tovární nastavení. Po navolení této funkce budou individuální nastavení odstraněna. 34 ČEŠTINA Počítadla připravených nápojů NÁPOJOVÉ MENU AMERICKÁ KÁVA HORKÁ VODA Toto menu poskytuje evidenci počtu připravených nápojů. Tiskněte tlačítko “ ”, dokud se nenavolí položka “POČÍTADLA”. Potvrďte stiskem “ ”. Z této sekce, která je zobrazována jako poslední z položek menu “POČÍTADLA” lze vynulovat všechny počítadla připravených nápojů. Tato operace může být užitečná k vynulování kávovaru po údržbě. PROGRAMOVÁNÍ KÁVOVARU 1 Stiskem tlačítka “ ” vstupte do hlavního menu kávovaru. MENU NÁPOJOVÉ MENU MENU KÁVOVARU 2 Stiskem rolovacího tlačítka “ tvrďte stiskem “ ”. ” navolte položku “MENU KÁVOVARU”. Po- Pozn. : stiskem rolovacího tlačítka “ ” nebo “ zvolit požadovanou položku. ” a potvrzením stiskem “ ” lze ČEŠTINA 35 Obecné menu OBECNÉ MENU Všeobecná nabídka umožňuje upravit provozní nastavení kávovaru. ZVUKOVÝ SIGNÁL Funkce ZVUKOVÝ SIGNÁL umožňuje zapnout/vypnout zvukovou výstrahu. NAST. STAVU STAND-BY je nastavením času od posledního výdeje, po jehož uplynutí se kávovar přepne do pohotovostního stavu. Dobu pohotovostního stavu lze nastavit na 15, 30, 60 a 180 minut. Z výrobního závodu je nastaveno 30 minut. NAHŘÍVAČ ŠÁLKŮ Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout nahřívač šálků v horní části kávovaru. Nahřívací plotýnka je z výrobního závodu vypnuta. Menu displeje V nabídce displeje lze nastavit jazyk a jas displeje. MENU DISPLEJE JAZYK Toto nastavení má zásadní význam pro automatické seřízení parametrů kávovaru podle země uživatele. JAS Nastavení správného jasu displeje podle osvitu prostředí. KONTRAST Nastavení správného kontrastu displeje podle osvitu prostředí. 36 ČEŠTINA Menu vody MENU VODY MENU VODY umožňuje nastavit parametry vody pro přípravu dokonalé kávy. TVRDOST V položce TVRDOST lze nastavit stupeň tvrdosti vody. [. . . ] Po uplynutí určitého, uživatelem nastavitelného časového intervalu nečinnosti (viz kapitola “Programování kávovaru”) se kávovar automaticky vypne. Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko “ ” (za podmínky, že je hlavní vypínač zadní straně kávovaru na “I”). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8920/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8920/09 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag