Návod k použití PHILIPS HD8857/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8857/09. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8857/09 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8857/09.


PHILIPS HD8857/09 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3103 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8857/09

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8855 / HD8857 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. Č Ě Č Ě Ž Č Á ŽÍ 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Exprelia EVO!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína nebo latte macchiata. [. . . ] MLETÁ KÁVA = nápoj bude připraven z předemleté kávy JEMNÁ = malá dávka STŘEDNÍ = střední dávka SILNÁ = velká dávka. PŘEDVAŘENÍ V tomto nastavení lze provést funkci předpaření. Během předpaření je káva lehce navlhčena, aby se maximálně zvýraznilo a vylepšilo aroma. VYSOKÁ: funkce předpaření trvá déle pro zvýraznění chuti kávy. TEPLOTA KÁVY Toto nastavení umožňuje upravit teplotu kávy. VYSOKÁ: vysoká teplota. ČEŠTINA 41 DÉLKA KÁVY DÉLKA KÁVY Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ ” nebo “ ” lze navolit množství vody k přípravě kávy. Potvrďte změnu stiskem tlačítka “OK”. MNOŽSTVÍ MLÉKA Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ ” nebo “ ” lze navolit množství mléka k přípravě zvoleného nápoje. Potvrďte změnu stiskem tlačítka “OK”. Pozn. : nabídky ohledně zpracování mléka se budou zobrazovat pouze u nápojů obsahujících mléko. VÝCHOZÍ Umožňuje obnovit tovární nastavení každého nápoje. Po navolení této funkce budou individuální nastavení odstraněna. Pro výstup z programování stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko “ESC”, dokud se neobjeví hlavní menu. Programování horké vody Níže uvedený postup popisuje naprogramování horké vody. 1 Zvolte z nabídky nápojů stiskem rolovacího tlačítka “ ” nebo “ ” LATTE MACCHIATO SPECIÁLNÍ NÁPOJE SPECIÁLNÍ NÁPOJE. Potvrďte stiskem “OK”. 42 ČEŠTINA SPECIÁLNÍ NÁPOJE HORKÉ MLÉKO HORKÁ VODA PÁRA 2 Stiskem rolovacího tlačítka “ ” nebo “ ” zvolte položku HORKÁ VODA. Potvrďte změnu stiskem tlačítka “OK”. HORKÁ VODA MNOŽSTVÍ VODY Upravením vyplňovací čáry na displeji pomocí rolovacích tlačítek “ ” nebo “ ” lze navolit množství vypouštěné horké vody. Potvrďte stiskem “OK”. VÝCHOZÍ Obnovte původní tovární nastavení. Po navolení této funkce budou individuální nastavení odstraněna. PROGRAMOVÁNÍ KÁVOVARU 1 Stiskem tlačítka “MENU” vstupte do hlavního menu kávovaru. 2 Stiskem rolovacího tlačítka “ ” nebo “ ” navolte položku NABÍDKA MENU PŘÍSTROJE. Potvrďte stiskem tlačítka “OK”. ČEŠTINA 43 Všeobecná nabídka VŠEOBECNÁ NABÍDKA Všeobecná nabídka umožňuje upravit provozní nastavení kávovaru. TÓNOVÝ Funkce TÓNOVÝ umožňuje zapnout/vypnout zvukovou výstrahu. REŽIM ECOMODE Funkce REŽIM ECOMODE umožňuje udržet úroveň aktivace topných těles při zapnutí kávovaru na stupni 1 a tím i výraznou úsporu energie. Chcete-li připravit více nápojů obsahujících mléko, může to vyžadovat delší dobu na zahřátí. Funkce je z výrobního závodu je nastavena na ON. NAST. REŽIMU je nastavením času od posledního výdeje, po jehož uplynutí se kávovar přepne do pohotovostního stavu. Dobu pohotovostního stavu lze nastavit na 15, 30, 60 a 180 minut. Z výrobního závodu je nastaveno 30 minut. Nabídka displeje V nabídce displeje lze nastavit jazyk a jas displeje. NABÍDKA DISPLEJE JAZYK Toto nastavení má zásadní význam pro automatické seřízení parametrů kávovaru podle země uživatele. JAS 44 ČEŠTINA Nabídka vody NABÍDKA VODY NABÍDKA VODY umožňuje nastavit parametry vody pro přípravu dokonalé kávy. TVRDOST V položce TVRDOST lze nastavit stupeň tvrdosti vody. Pro změření tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu “Změření a naprogramování tvrdosti vody”. POVOLIT FILTR Aktivací tohoto filtru upozorní kávovar uživatele vždy, kdy bude nutné vodní filtr vyměnit OFF: upozornění vypnuto. ON: upozornění zapnuto (toto upozornění bude nastaveno automaticky při aktivaci filtru). AKTIVOVAT FILTR Pro aktivaci filtru po jeho instalaci nebo výměně odkazujeme na kapitolu “Instalace vodního filtru INTENZA+”. ČEŠTINA 45 Nabídka údržby ÚDRŽBA V NABÍDCE ÚDRŽBY lze nastavit všechny funkce pro řádnou údržbu kávovaru. POČÍTADLA Funkce POČÍTADLA umožňuje zobrazit, kolik bylo připraveno porcí každého jednotlivého typu kávy od posledního vynulování. ČIŠTĚNÍ VAR. umožňuje měsíční vyčištění spařovací jednotky (viz kapitola “Měsíční vyčištění spařovací jednotky”). ČIŠTĚNÍ KARAFY Funkce ČIŠTĚNÍ KARAFY umožňuje měsíční vyčištění karafy na mléko (viz kapitola “Měsíční vyčištění karafy na mléko”). ODSTR. KAMENE umožňuje aktivaci odvápňovacího cyklu (viz kapitola “Odvápnění”). ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY Funkce ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY umožňuje aktivaci automatického čisticího cyklu karafy na mléko. [. . . ] Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus. Kávovar lze přepnout manuálně do pohotovostního stavu podržením stisknutého tlačítka STAND-BY na 3 sekundy. Pozn. : 1 kávovar se do pohotovostního stavu nepřepne, jestliže je otevřené servisní víko. 2 Po přepnutí do pohotovostního stavu může kávovar provést proplachovací cyklus. Stiskem tlačítka "STOP" cyklus přerušíte. Kávovar lze znovu zapnout: 1 stiskem kteréhokoliv tlačítka na ovládacím panelu; 2 otevřením servisního víka (při zavření víka se kávovar znovu přepne do pohotovostního stavu). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8857/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8857/09 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag