Návod k použití PHILIPS HD8852/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8852/09. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8852/09 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8852/09.


PHILIPS HD8852/09 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3019 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8852/09

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8852 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Energica Focus!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína nebo latte macchiata. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Chcete-li připravit více nápojů obsahujících mléko, může to vyžadovat delší dobu na zahřátí. Funkce je z výrobního závodu je nastavena na ON. NAST. REŽIMU je nastavením času od posledního výdeje, po jehož uplynutí se kávovar přepne do pohotovostního stavu. Dobu pohotovostního stavu lze nastavit na 15, 30, 60 a 180 minut. Z výrobního závodu je nastaveno 30 minut. Nabídka displeje V nabídce displeje lze nastavit jazyk a jas displeje. NABÍDKA DISPLEJE JAZYK Toto nastavení má zásadní význam pro automatické seřízení parametrů kávovaru podle země uživatele. JAS ČEŠTINA 41 Nabídka vody NABÍDKA VODY NABÍDKA VODY umožňuje nastavit parametry vody pro přípravu dokonalé kávy. TVRDOST V položce TVRDOST lze nastavit stupeň tvrdosti vody. Pro změření tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu “Změření a naprogramování tvrdosti vody”. POVOLIT FILTR Aktivací tohoto filtru upozorní kávovar uživatele vždy, kdy bude nutné vodní filtr vyměnit. ON: upozornění zapnuto (toto upozornění bude nastaveno automaticky při aktivaci filtru). AKTIVOVAT FILTR Pro aktivaci filtru po jeho instalaci nebo výměně odkazujeme na kapitolu “Instalace vodního filtru INTENZA+”. 42 ČEŠTINA Nabídka údržby ÚDRŽBA V NABÍDCE ÚDRŽBY lze nastavit všechny funkce pro řádnou údržbu kávovaru. POČÍTADLA Funkce POČÍTADLA umožňuje zobrazit, kolik bylo připraveno porcí každého jednotlivého typu kávy od posledního vynulování. ČIŠTĚNÍ VAR. umožňuje měsíční vyčištění spařovací jednotky (viz kapitola “Měsíční vyčištění spařovací jednotky”). ČIŠTĚNÍ KARAFY Funkce ČIŠTĚNÍ KARAFY umožňuje měsíční vyčištění karafy na mléko (viz kapitola “Měsíční vyčištění karafy na mléko”). ODSTR. KAMENE umožňuje aktivaci odvápňovacího cyklu (viz kapitola “Odvápnění”). ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY Funkce ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY umožňuje aktivaci automatického čisticího cyklu karafy na mléko. Funkce je z výrobního závodu je nastavena na ON. Tovární nastavení TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Aktivací položky TOVÁRNÍ NASTAVENÍ všechna nastavení budou nastavena na své výchozí hodnoty z výrobního závodu. V takovém případě budou individuální nastavení odstraněna. ČEŠTINA 43 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Každodenní čištění kávovaru Upozornění: pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro veškeré nutné postupy, včetně stanovených intervalů. Zanedbání či neprovedení těchto postupů může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu! - Pozn. : kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou; demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí; na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály; neponořujte kávovar do vody; kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku (vnitřní). Postup provádějte dle následujících pokynů: 1 Stiskněte tlačítko a otevřete servisní víko. 2 Vyjměte odkapávací misku (vnitřní) a odpadní nádobu na sedliny. 44 ČEŠTINA 3 Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny a vymyjte ji čerstvou vodou. 4 Vyprázdněte a umyjte odkapávací misku (vnitřní) a víko čerstvou vodou. 5 Umístěte tyto součásti zpět do správné polohy. 6 Zasuňte zpět misku a odpadní nádobu na sedliny a zavřete servisní víko. Pozn. : pokud nádobu na sedliny vyprázdníte s vypnutým kávovarem, nevynuluje se počítadlo sedlin v odpadní nádobě. V takovém případě může kávovar zobrazit upozornění "VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA SEDLINY" i předčasně. Každodenní čištění nádržky na vodu 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr “INTENZA+” (je-li) mléčné pěny vymyjte jej čerstvou vodou. 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr “INTENZA+” (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením. 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou. ČEŠTINA 45 Každodenní vyčištění karafy na mléko: automatický čisticí cyklus “CLEAN” (po každém použití) Po skončení přípravy nápoje obsahujícího mléko, provede kávovar automatický čisticí cyklus párou vypouštěnou z výpusti mléka. Tento cyklus lze aktivovat i manuálně stiskem tlačítka “ panelu. ” na ovládacím 1 Postupem popsaným v kapitole “Karafa na mléko” zasuňte karafu na mléko do kávovaru. Zavřete výpusť mléka. 2 Stiskem tlačítka “ ” spusťte čisticí cyklus. Týdenní vyčištění kávovaru 1 Vypněte kávovar a vypojte jej ze zásuvky. 2 Vyjměte odkapávací misku (vnější). 46 ČEŠTINA 3 Vytáhněte mřížku a pečlivě ji umyjte. 4 Vytáhněte uložení pod mřížkou. Vymyjte uložení a odkapávací misku. 5 Osušte mřížku a umístěte ji zpět do kávovaru. 6 Vytáhněte výpusť a umyjte ji vodou. 7 Štětcem a suchou utěrkou vytřete zásobník předemleté kávy. ČEŠTINA 47 8 Vymyjte výpusť horké vody pod proudem tekoucí vody. Týdenní vyčištění karafy na mléko Týdenní důkladnější čištění odstraňuje případné zbytky mléka z výpusti karafy. 1 Před čištěním vyjměte karafu na mléko z kávovaru a vyprázdněte ji. 2 Otočením doprava otevřete výpusť mléka. 3 Zatlačte po stranách a zvedněte víko. 4 Otočte páku do uvolňovací polohy směrem doleva až na symbol “ ”. 48 ČEŠTINA 5 Vytáhněte konektor ve styku s kávovarem. 6 Vytáhněte páku se sací trubkou. 7 Vytáhněte sací trubku. 8 Vyndejte vnější přípojku. 9 Vyndejte vnitřní přípojku. [. . . ] Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko “ ” (za podmínky, že je hlavní vypínač zadní straně kávovaru na “I”). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus. Kávovar lze přepnout manuálně do pohotovostního stavu podržením stisknutého tlačítka STAND-BY na 3 sekundy. Pozn. : 1 kávovar se do pohotovostního stavu nepřepne, jestliže je otevřené servisní víko. 2 Po přepnutí do pohotovostního stavu může kávovar provést proplachovací cyklus. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8852/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8852/09 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag