Návod k použití PHILIPS HD 8836

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8836. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8836 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8836.


PHILIPS HD 8836 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2183 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD 8836 (2841 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8836

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Type HD8836 / HD8837 - Cod. 15002495 Rev. 00 Výrobce si vyhrazuje právo na provedení jakékoliv úpravy ci zmny bez pedchozího upozornní. del 15-03-10 www. philips. com/saeco CS Zaregistrujte svj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www. philips. com/welcome Cestina Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR NÁVOD NA POUZÍVÁNÍ CS TYTO POKYNY SI PECLIV PROCTTE, NEZ ZACNETE KÁVOVAR POUZÍVAT. ZÁKLADNÍ INFORMACE Kávovar je urcen pro pípravu kávy espresso ze zrnkové kávy. Je opaten zaízením na dodávku páry a horké vody. Tleso kávovaru s elegantním designem bylo vyprojektováno pro pouzití v domácnosti, není vhodné pro trvalé pouzívání profesionálního typu. Tento návod k pouzití uchovávejte na bezpecném míst a poskytnte vsem dalsím osobám, které chtjí kávovar pouzívat. [. . . ] · Po pedpaovacím cyklu zacne káva vytékat z výpusti. · Výdej kávy se automaticky zastaví po dosazení pednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli perusit stiskem píslusného tlacítka. · Pod výpus lze umístit dva hrnky/sálky pro soucasnou pípravu dvou káv. Zelená Nastavení "Aroma" Kávovar je pipraven pro nastavení mnozství kávy k mletí. Stiskem a uvolnním tlacítka " " jsou mozné ctyi volby (jemné, stední, silné, pedemletí). Nastavení lze provést, jakmile se na displeji zobrazí zrnka. Kazdým stiskem a uvolnním tlacítka " " se aroma zmní o jeden stupe: = Jemné aroma = Stední aroma = Silné aroma Zelená Zelená Zelená Zelená · 11 · Cestina Kávovar je nastaven pro pípravu pravého italského espressa. Touto charakteristikou se o nco prodlouzí doba výdeje kávy zcela ve prospch její intenzivní chuti. Stisknout a uvolnit: tlacítko " " pro pípravu kávy espresso; " pro pípravu velké tlacítko " kávy. Po pedpaovacím cyklu zacne káva vytékat z výpusti. · Výdej kávy se automaticky zastaví po dosazení pednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli perusit stiskem píslusného tlacítka. Jakmile výdej skoncí, kávovar se automaticky vrátí zpt do konfigurace nastavenou pro zrnkovou kávu. Pi píprav dalsích káv postupujte stejn. S pedemletou kávou Tato funkce umozuje pouzívat pedemletou kávu a kávu bez kofeinu. Pedemletou kávu je nutno nasypat do zásobníku vedle zásobníku na zrnkovou kávu. Do tohoto zásobníku nasypte pouze mletou kávu pro kávovary espresso, nikoli zrnkovou ci rozpustnou kávu. Pozn. : · Pokud do zásobníku nedáte pedemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu. · Pi nadmrné dávce (více nez dv mrky) kávovar nápoj nepipraví. I v tomto pípad provede kávovar jeden cyklus na prázdno a práskovou kávu vysype do odpadní nádoby na sedlinu. Pro pípravu kávy je teba: · Stisknout a uvolnit tlacítko " ", tím se aktivuje funkce pro pedemletou kávu. · Zvednout víko oddílu pro pedemletou kávu. · Nadávkovat do zásobníku pouze jednu mrku pedemleté kávy. Pozor: Do zásobníku dávejte pouze pedemletou kávu. Jinými látkami a pedmty mze kávovar utrpt vázné skody, na nz se nevztahuje záruka. Zelená VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: Zpocátku mze horká voda jen krátce vystikovat. [. . . ] Vycistte spaovací jednotku (viz "Spaovací jednotka"). Krajní událost, která se pihodí, kdyz ká- Pipravte nkolik sálk kávy postupem podle vovar automaticky nastavuje dávku. Krajní událost, která se pihodí, kdyz ká- Pipravte nkolik sálk kávy postupem podle vovar automaticky nastavuje dávku. Pouzijte jsou sms kávy nebo nastavte mletí postupem podle "Nastavení kávomlýnku". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8836

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8836 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag