Návod k použití PHILIPS HD8768/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8768/09. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8768/09 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8768/09.


PHILIPS HD8768/09 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4336 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8768/09

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách CS www. philips. com/welcome 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Moltio s automatickým zpěňovačem mléka!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy, jakož i pro pěnění mléka a výdej horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou; neponořujte kávovar do vody; na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály; kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny. - Lehce zatlačte na bok víka odpadní nádoby na sedliny, aby se zpřístupnil úchyt. - Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny zatažením za úchyt. Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě. ČEŠTINA 37 2 Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vyprázdněte ji. 3 Vyjměte odkapávací misku. Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. Pozn. : vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky. Každodenní čištění nádržky na vodu 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) 1 2 a vymyjte jej čerstvou vodou. 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením. 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou. 38 ČEŠTINA Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit automatický zpěňovač mléka denně, i po každém použití. Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Po napěnění mléka je vždy nutno: 1 Ponořit sací trubku do nádoby s čerstvou vodu. 2 Postavit prázdnou nádobu pod automatický zpěňovač mléka. Zelená 3 Stiskněte tlačítko “ symbol. ”. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený 4 Stiskněte tlačítko “ ” pro spuštění výdeje páry. 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. 6 Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Nechat vytéct vodu Zelená z automatického zpěňovače mléka, dokud není vypouštěna čistá voda. Přerušit vypouštění stiskem tlačítka “ ”. 7 Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou. ČEŠTINA 39 Týdenní vyčištění kávovaru 1 Vyčistěte uložení odkapávací misky. 2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy. Týdenní vyčistění spařovací jednotky Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka “ kabelu. ” a vytáhněte vidlici napájecího 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko. 40 ČEŠTINA 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. 5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr. Upozornění: na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo. 6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout. 7 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou. 8 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (9). ČEŠTINA 41 9 Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky. 10 Ujistěte se, že je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze, za tímto účelem rázně stiskněte tlačítko “PUSH”, až do nasazení na místo. V opačném případě proveďte postup znovu. 11 Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko “PUSH”. 12 Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko. 13 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny. 42 ČEŠTINA Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu Aby došlo k odstranění veškerých zbytků kávy či jiných nečistot, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy, podnos a prostor na kávu jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Pro vyjmutí podnosu stiskněte západky v zadní části zásobníku zrnkové kávy, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Po očištění zasuňte zpět podnos do zásobníku zrnkové kávy. Měsíční promazání spařovací jednotky Po asi 500 výdejích šálků nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo Saeco k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu. Upozornění: spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole “Týdenní vyčistění spařovací jednotky”. ČEŠTINA 43 1 Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech. 2 Namažte i trn. 3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola “Týdenní vyčistění spařovací jednotky”). Zasuňte odpadní nádobu na kávu. 4 Zavřete servisní víko. Zasuňte odpadní nádobu na sedliny. 44 ČEŠTINA Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka Automatický zpěňovač mléka vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění prostředkem na čištění mléčných okruhů “Saeco Milk Circuit Cleaner”. “Saeco Milk Circuit Cleaner” si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu. Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. 1 Ujistěte se, zda je automatický zpěňovač mléka správně nasazen. [. . . ] Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy. Zanesený zásobník zrnkové kávy a podnos. Pozn. : tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části "Saeco Adapting System". ČEŠTINA 65 ENERGETICKÁ ÚSPORA Pohotovostní stav Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li naprogramována jiná doba pohotovostního stavu). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8768/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8768/09 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag