Návod k použití PHILIPS HD8763/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8763/09. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8763/09 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8763/09.


PHILIPS HD8763/09 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4799 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8763/09

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách CS www. philips. com/welcome 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Minuto One Touch Cappuccino!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Po- 3 Stiskněte tlačítko “ symbol. Zelená ”. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený 4 Podržte stisknuté tlačítko “ ” pro zvolení mléčné emulze, dokud se na displeji nezobrazí symbol “MEMO”, pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování. Zelená 5 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy. 36 ČEŠTINA 6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. 7 Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko Zelená “ ”. Tím bylo tlačítko “mléčná emulze” naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství mléčné emulze. VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystřikovat. Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete výpusť vody. 1 Držte výpusť vody mírně nakloněnou, musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru. 2 Zatlačte a nasaďte výpusť vody natočením směrem dolů tak, aby zacvakla do kávovaru, jak je znázorněno na obrázku. ČEŠTINA 37 3 Postavte nádobu pod výpusť horké vody. 4 Stiskněte tlačítko “ Zelená ”. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol. 5 Stiskněte tlačítko “ ” pro zahájení výdeje. Zelená 6 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Kávovar začne s výdejem horké vody. 7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. Zelená 8 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “ ”. 38 ČEŠTINA ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Každodenní čištění kávovaru Upozornění: pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu. - Pozn. : kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou; v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky a veškeré části karafy. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou; neponořujte kávovar do vody; na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály; kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní 1 2 3 2 nádobu na sedliny a odkapávací misku. 1 Posuňte výpusť kávy nahoru; 2 Stiskněte postranní tlačítka; 3 Vyprázdněte odkapávací misku. Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě. 2 Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny. 3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. ČEŠTINA 39 4 Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru. 1 2 Pozn. : vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky. Každodenní čištění nádržky na vodu 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr “INTENZA+” (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou. 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr “INTENZA+” (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením. 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou. 40 ČEŠTINA Každodenní čištění karafy na mléko Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit karafu na mléko denně, i po každém použití. 1 1 2 Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystřikovat. Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete karafu na mléko. 1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout uvolňovací tlačítka. 2 Vypláchněte vrchní část karafy a karafu na mléko čerstvou vodou. Odstraňte veškeré zbytky mléka. 3 Nasaďte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění. 4 Sejměte víko a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX. ČEŠTINA 41 5 Nasaďte zpět víko na karafu na mléko. 6 Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol " ". 7 Postavte nádobu pod výpusť. 8 Stiskněte tlačítko “ Zelená ”. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol. 9 Stiskem tlačítka “ ” navolte mléčnou emulzi. 42 ČEŠTINA Zelená 10 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy. 11 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. Zelená 12 Samotné vymytí končí skončením vypouštění. 13 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol " ". Vyjměte karafu na mléko a vyprázdněte ji. Týdenní vyčištění kávovaru 1 Vyčistěte uložení odkapávací misky. 2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy. ČEŠTINA 43 Týdenní vyčištění karafy na mléko Týdenní důkladnější čištění odstraňuje jakékoliv zbytky mléka z výpusti. 1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout uvolňovací tlačítka. 1 1 2 2 Sundejte víko. 3 Pro vyjmutí výpusti z vrchní části karafy ji nadzvedněte. [. . . ] Nekompletní karafa na mléko. Pozn. : * tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole “Saeco Adapting System”. 70 ČEŠTINA ENERGETICKÁ ÚSPORA Pohotovostní stav Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li naprogramována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus. Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8763/09

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8763/09 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag