Návod k použití PHILIPS HD8752/49

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8752/49. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8752/49 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8752/49.


PHILIPS HD8752/49 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4049 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8752/49

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Intelia Class!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. ČEŠTINA OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ” pro spuštění výdeje páry. 7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. Zelená 8 Jakmile se zobrazí vedle uvedený symbol, začne kávovar s výdejem mléčné pěny přímo do šálku. 9 Přerušte výdej stiskem tlačítka “ ”. 10 Uložte nádobu na mléko k zajištění bezpečného skladování do lednice. 28 ČEŠTINA 11 Sací trubku lze po použití připevnit, jak je zobrazeno na obrázku. Pozn. : po stisku tlačítka “ ” počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypuštění páry z kávovaru. Upozornění: ihned po našlehání mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu “Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka”. Pozn. : ihned po vypuštění páry lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody. VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Automatický zpěňovač mléka se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt. Zelená Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádržce. 1 Sejměte automatický zpěňovač mléka, jak je znázorněno na obrázku. ČEŠTINA 29 2 Dejte nádobu pod parní trysku. Zelená 3 Stiskněte tlačítko “ ”. Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol. 4 Stiskněte tlačítko “ ” pro zahájení výdeje horké vody. 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. Zelená 6 Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “ ”. 7 Zasuňte automatický zpěňovač mléka zpět do uložení parní trysky, až do nasazení na místo. 30 ČEŠTINA ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Každodenní čištění kávovaru. Upozornění: pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Zanedbání či neprovedení těchto postupů může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu. - Pozn. : kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou; demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí; neponořujte kávovar do vody; na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály; kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny. Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě. 2 Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte odpadní nádobu na kávu a vysypte kávové sedliny. ČEŠTINA 31 3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. Tento zásah proveďte i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky. Každodenní čištění nádržky na vodu 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) 1 2 a vymyjte nádržku čerstvou vodou. 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením. 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou. Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit automatický zpěňovač mléka denně, i po každém použití. Po našlehání mléka je vždy nutno: 1 Ponořte sací trubku do nádoby s čerstvou vodu. 32 ČEŠTINA 2 Postavte prázdnou nádobu pod automatický zpěňovač mléka. Zelená 3 Stisknout tlačítko “ ”. ”. 4 Navolit páru stiskem tlačítka “ 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá tento symbol. 6 Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Nechejte vytéct vodu Zelená z automatického zpěňovače mléka, dokud není vypouštěna čistá voda. Přerušte vypouštění stiskem tlačítka “ ”. 7 Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou. Týdenní vyčištění kávovaru 1 Vyčistěte uložení odkapávací misky. 2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy. ČEŠTINA 33 Týdenní vyčistění spařovací jednotky Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka “ zásuvky. ” a vytáhněte vidlici z proudové 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko. 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. 5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr. Upozornění: na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo. 34 ČEŠTINA 6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout. 7 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou. 8 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodů 9-10. 9 Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. [. . . ] Zanesená výpusť. Automatický zpěňovač mléka je nasazen příliš Nechejte automatický zpěňovač mléka vychladna doraz. Ohřejte šálky horkou vodou. Mléčná pěna je příliš studená. Pozn. : tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole “Saeco Adapting System”. 56 ČEŠTINA ENERGETICKÁ ÚSPORA Pohotovostní stav Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8752/49

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8752/49 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag