Návod k použití PHILIPS HD8752

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8752. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8752 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8752.


PHILIPS HD8752 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4403 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD8752 (3281 ko)
   PHILIPS HD8752 ANNEXE 1 (4369 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8752

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Intelia Class!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. ČEŠTINA OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Otevřete servisní víko, vyndejte odpadní nádobu na kávu a vysypte kávové sedliny. 28 ČEŠTINA 3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. Tento zásah proveďte i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky. Každodenní čištění nádržky na vodu 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte nádržku čerstvou vodou. 1 2 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením. 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou. Každodenní čištění Cappuccinatoru Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit Cappuccinatore denně, i po každém použití. Po našlehání mléka je vždy nutno: 1 Ponořit sací trubku do nádoby s čerstvou vodu. ČEŠTINA 29 2 Postavit prázdnou nádobu pod Cappuccinatore. Zelená 3 Stisknout tlačítko “ ”. ”. 4 Navolit páru stiskem tlačítka “ 5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá následující symbol. 6 Při výdeji se zobrazí následující symbol. Nechejte vytéct vodu z CaZelená ppuccinatoru, dokud není vypouštěná voda čistá. Přerušte vypouštění stiskem tlačítka “ ”. 7 Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou. Týdenní vyčištění kávovaru 1 Vyčistěte uložení odkapávací misky. 2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy. 30 ČEŠTINA Týdenní vyčistění spařovací jednotky Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka “ zásuvky. ” a vytáhněte vidlici z proudové 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko. 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. 5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr. Upozornění: na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo. ČEŠTINA 31 6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout. 7 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou. 8 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (9). 9 Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky. 10 Ujistěte se, že je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu rázně stiskněte tlačítko “PUSH”, až do nasazení na místo. V opačném případě proveďte postup znovu. 11 Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko “PUSH”. 32 ČEŠTINA 12 Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko. 13 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny. Měsíční vyčištění Cappuccinatoru Cappuccinatore vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění systémem na čistění okruhu mléka “Saeco Milk Circuit Cleaner”. “Saeco Milk Circuit Cleaner” si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu. 1 Ujistěte se, zda je Cappuccinatore správně nasazen. 2 Do nádoby vpravte prostředek na čištění mléčných okruhů. Vlijte ½ litru vlažné vody a počkejte, dokud se prostředek zcela nerozpustí. 3 Dejte sací trubku do nádoby. ČEŠTINA 33 4 Postavte objemnou nádobu (1, 5 l) pod Cappuccinatore. Zelená 5 Stiskněte tlačítko “ tlačítko “ ”. Stiskněte ” pro výdej páry. 6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá následující symbol. Zelená 7 Při výdeji se zobrazí následující symbol. Jakmile se roztok vypotřebuje, zastavte výdej stiskem tlačítka “ ”. Pozor: nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi. 8 Nádobu řádně vypláchněte a naplňte ji půl litrem čerstvé vody použité k proplachovacímu cyklu. 9 Dejte sací trubku do nádoby. 34 ČEŠTINA 10 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod Cappuccinatore. Zelená 11 Stiskněte tlačítko “ tlačítko “ ”. Stiskněte ” pro výdej páry. 12 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí Žlutá následující symbol. 13 Při výdeji se zobrazí následující symbol. Jakmile se voda vypotřebuje, Zelená zastavte výdej stiskem tlačítka “ ”. 14 Vymyjte všechny součásti Cappuccinatoru níže uvedeným postupem. 15 Vytáhněte sací trubku. 16 Vytáhněte z kávovaru Cappuccinatore. ČEŠTINA 35 17 Demontujte všechny součásti uvedené na obrázku. 18 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou. 19 Ujistěte se, že došlo k odstranění veškerých zbytků mléka z drážky přípojky (viz šipka v obrázku vlevo). V opačném případě by bylo znemožněno našlehání mléka. [. . . ] Káva je příliš jemná. Káva je příliš vodová. Spařovací jednotka je znečištěná. Káva vytéká venkem výpusti. Zanesená výpusť. Pozn. : tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole “Saeco Adapting System”. 52 ČEŠTINA ENERGETICKÁ ÚSPORA Pohotovostní stav Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8752

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8752 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag