Návod k použití PHILIPS HD8750/19

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD8750/19. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD8750/19 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD8750/19.


PHILIPS HD8750/19 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3466 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD8750/19

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www. philips. com/welcome 16 Čeština Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT 2 ČEŠTINA Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Intuita!Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www. philips. com/welcome. Espresso kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru. ČEŠTINA OBSAH DŮLEŽITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kávovar spustí výdej kávy. 3 Po dosažení požadovaného množství kávy v šálku znovu stiskněte tlačítko “ ”. Tím bylo tlačítko “ ” naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso v tomto naprogramovaném množství. Pozn. : ” postupujte stejně, jak je popsáno při programování tlačítka kávy “ ”, jakmile je dosaženo výše. Přerušte vždy výdej kávy stiskem tlačítka “ požadovaného množství. 20 ČEŠTINA PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy. Před přípravou kávy zkontrolujte, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy. 1 Pro navolení požadovaného aromatu otočte voličem aromatu. 2 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť. 3 Stiskněte tlačítko “ kávy. ” na výdej espressa nebo tlačítko “ ” na výdej 4 Pro přípravu 1 espressa nebo 1 kávy jednou stiskněte požadované tlačítko. 5 Pro přípravu 2 espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Rozsvítí se kontrolka “ ”. Pozn. : v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar. ČEŠTINA 21 6 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 7 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit opětným stiskem příslušného ” nebo tlačítka kávy “ ”). tlačítka (tlačítka espressa “ VÝDEJ PÁRY / PŘÍPRAVA KAPUČÍNA Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Tryska páry/horké vody se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt. 1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem. Pozn. : pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko. 2 Ponořte zpěňovač mléka Classico do mléka. 3 Stiskněte tlačítko “ ”. 22 ČEŠTINA 4 Kávovar se zahřívá a tlačítka “ ”“ ” blikají. ”. 5 Vypouštění páry začne, až se tlačítko “ 6 Našlehejte mléko, přičemž nádobou pohybujte pomalými otáčivými pohyby zespodu nahoru. 7 Až bude dosaženo požadované konzistence mléčné pěny, přerušte vypouštění páry stiskem tlačítka “ ”. Upozornění: ihned po našlehání mléka očistěte zpěňovač mléka Classico tak, že vypustíte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu “Čistění a údržba”. Pozn. : ihned po vypuštění páry lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody. ČEŠTINA 23 VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: nebezpečí popálenin!Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Tryska na výdej horké vody nebo páry se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt. Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda kontrolky “ a “ ” svítí trvale a zda je voda v nádržce. ”, “ ”, “ ” 1 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico. 2 Stiskněte tlačítko “ ” pro spuštění výdeje horké vody. 3 Kávovar se zahřívá a tlačítka “ ”“ ” blikají. Zhasne kontrolka “ ” znovu rozsvítí. ”. 4 Vypouštění horké vody začne, až se tlačítko “ zastavit stiskem tlačítka “ ”. 5 Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze 24 ČEŠTINA ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Každodenní čištění kávovaru Upozornění: pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. [. . . ] Káva vytéká pomalu (viz poznámka). Okruh je prázdný. Spařovací jednotka je znečištěná. Káva vytéká venkem výpusti. Zanesená výpusť. Pozn. : tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole “Saeco Adapting System”. ČEŠTINA 41 ENERGETICKÁ ÚSPORA Pohotovostní stav Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD8750/19

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD8750/19 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag