Návod k použití PHILIPS HD 8747

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8747. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8747 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8747.


PHILIPS HD 8747 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1140 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD 8747 QUICK START GUIDE (4422 ko)
   PHILIPS HD 8747 (1135 ko)
   PHILIPS HD 8747 QUICK START GUIDE (4422 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8747

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD ES ROK 09 2006/95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S. P. A Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlasuje na svou odpovdnost, ze výrobek: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR SUP 033R o nm je vydáno toto prohlásení, je ve shod s následujícími pedpisy: · Bezpecnost elektrických spotebic pro domácnost a podobné úcely - Vseobecné pozadavky EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) · Bezpecnost elektrických spotebic pro domácnost a podobné úcely - Cást 2-15 Zvlástní pozadavky na spotebice pro ohev kapalin EN 60335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008). · Bezpecnost elektrických spotebic pro domácnost a podobné úcely. Elektromagnetická pole Metody pro vyhodnocování a mení - EN 62233 (2008). · Bezpecnost elektrických spotebic pro domácnost a podobné úcely - Cást 2-14 Zvlástní pozadavky na kuchyské strojky - EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008). [. . . ] Pro výdej horké vody stací pockat, az zacne kontrolka " " svítit trvale. Cestina Trvale · Umístte jeden hrnek/sálek ci dva hrnky/sálky do profil na mízce pod ústí výpusti. · Pro pípravu kávy je teba stisknout a uvolnit: tlacítko " " pro pípravu kávy espresso; tlacítko " " pro pípravu velké kávy. · Spustí se cyklus pípravy kávy: pro pípravu jedné kávy stisknte tlacítko 1x; pro pípravu dvou káv stisknte tlacítko 2x. V tomto provozním rezimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné mnozství kávy. Píprava dvou káv vyzaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly; oba cykly automaticky ovládá kávovar. V takovém pípad se kontrolka " " rozsvítí trvale. · Po pedpaovacím cyklu zacne káva vytékat z výpusti. · Výdej kávy se automaticky zastaví po dosazení pednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli perusit stiskem píslusného tlacítka. Kávovar je nastaven pro pípravu pravého italského espressa. Touto charakteristikou se o nco prodlouzí doba výdeje kávy zcela ve prospch její intenzivní chuti. Trvale · 10 · VÝDEJ PÁRY / KAPUCÍNO Páru lze pouzít pro naslehání mléka na kapucíno, ale i pro ohev nápoj. Tryska se mze zahát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. Dlezité: ihned po naslehání mléka parou ocistte parní trysku (nebo Pannarello, je-li). Jakmile je kávovar pipraven, vypuste malé mnozství horké vody do sklenice a ocistte parní trysku (nebo Pannarello, je-li) zvenku. Tím bude zajistno dokonalé ocistní vsech díl od pípadných zbytk mléka. · Umístte nádobu pod parní trysku (Pannarello, je-li). · Jakmile je kávovar pípraven pro výdej kávy, otocte volic doleva az na polohu " "; tím mze z parní trysky (Pannarella, je-li) vytéct zbytková voda. · Kávovar potebuje urcitou dobu pro pedehev, v této fázi bliká kontrolka " ". Bliká · Ponote parní trysku (Pannarello, je-li) do mléka, které se má ohát a otocte volic doleva az na " ". Nádobou pohybujte pomalými otácivými pohyby zespodu nahoru, aby se tvoila stejnomrná pna. · Po pouzití páry po pozadovanou dobu, zastavte výdej petocením volice doprava na polohu " ". Po kazdém pouzití parní trysku (Pannarello, je-li) pecliv ocistte, jak je uvedeno v kapitole "Cistní a údrzba". Po pouzití páry pro pípravu nápoje: Pro pípravu kávy: pro nastavení kávovaru na teplotu pro pípravu kávy postupujte podle pokyn uvedených v bod "Pechod od páry na pípravu kávy". [. . . ] Kávovar provádí proplachovací/cisticí cyklus. Cyklus lze zastavit stiskem jednoho tlacítka ze dvou tlacítek na pípravu kávy. Blikající v poadí smrem doleva (cyklicky) Spaovací jednotka provedla nestandardní operaci. Stídavé blikání kontrolek Zkuste provést nový cyklus pípravy kávy. + Kávovar je v nestandardním stavu a neumozuje Vypnte a po 30 sekundách znovu zapnte kávovar. Jestlize se kávovar NEZAPNE, kontaktujte servisní stedisko. Blikají soucasn · 15 · ESENÍ PROBLÉM Problém Kávovar se nezapne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8747

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8747 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag