Návod k použití PHILIPS HD7870/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD7870/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD7870/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD7870/10.


PHILIPS HD7870/10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4127 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD7870/10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HD7872, HD7870 User manual Příručka pro uživatele For more support go to: www. philips. com/senseo-twist/support 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 1 3/12/13 1:41 PM 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 2 3/12/13 1:41 PM 1 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 3 3/12/13 1:41 PM 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 4 3/12/13 1:41 PM Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. This unique system combines the easy-to-use Philips SENSEO® coffee machine with the specially developed Douwe Egberts SENSEO® coffee pods, giving you a full, smooth coffee with a delicious foam layer. Douwe Egberts coffee in convenient SENSEO® coffee pods and Philips’ unique new SENSEO® brewing system are perfectly matched to ensure that the best taste and aroma are extracted from the coffee. [. . . ] Nepokoušejte se přístroj opravit sami, záruka by pozbyla platnosti. •• Nepoužívejte přístroj v kombinaci s transformátorem – mohlo by to přivodit nebezpečné situace. •• Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. •• Přístroj nepoužívejte v nadmořských výškách nad 2 200 metrů. •• Do zásobníku na vodu nikdy nelijte mléko, kávu, horkou vodu ani sycenou vodu. •• Přístroj nikdy nevyplachujte ani v něm nevařte kávu, pokud není výstup kávy na svém místě. •• Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí používání. Není určen pro používání v prostředích jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláří nebo farem nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a ani jiných ubytovacích zařízeních. 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 22 3/12/13 1:41 PM 3. 1 Soulad s normami Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Spotřeba energie tohoto přístroje při vypnutí je nižší než 1 W. To znamená, že tento přístroj odpovídá evropské směrnici 2009/125/ES, která stanovuje ekologické požadavky na konstrukci elektrických výrobků. C Upozornění: Přístroj nikdy nevyplachujte ani v něm nevařte kávu, pokud není výstup kávy na svém místě. 2 Sklopte zásobník na vodu dozadu (1) a vytáhněte zásobník na vodu z přístroje (2). Čeština 4 Vypláchnutí přístroje před prvním použitím Je důležité kávovar SENSEO® před prvním použitím vypláchnout. Po vyplachovacím cyklu (který trvá přibližně jen 2 minuty) je přístroj připraven na vaření kávy SENSEO®. C Upozornění: Nikdy nepřerušujte průběh vyplachovacího cyklu. Pokud byste tak učinili, nádržka by se správně nenaplnila. Uchopte dva výstupky na vnitřní části výstupu a lehce je stiskněte (1). Umístěte výstup na kávovar a uvolněte výstupky (2). 3 Naplňte zásobník na vodu až po okraj vodou z vodovodního kohoutku. 4 Než dáte zásobník na vodu zpět do přístroje, položte na zásobník víko. 23 4222_200_0663_2_DFU-Redesign_A5_v1. indd 23 3/12/13 1:41 PM 5 Nakloňte zásobník na vodu a vložte spodní část zpět na přístroj (1). Poté přitiskněte horní stranu zásobníku na vodu směrem k přístroji (2). 9 Zasuňte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi. Tlačítko se rozsvítí na znamení, že je třeba kávovar vypláchnout. 6 Vyjměte tácek na odkapávání. 11 Chcete-li spustit vyplachování, stiskněte tlačítko pro jeden šálek q a zároveň krátce stiskněte qq tlačítko pro dva šálky. 7 Umístěte nádobu s kapacitou alespoň 1, 5 litru pod výstup kávy. •• Vypínač začne blikat na znamení, že se spustil vyplachovací cyklus. •• Během vyplachovacího cyklu se nádržka naplní vodou ze zásobníku na vodu a z výstupu kávy vytéká studená voda. [. . . ] Ujistěte se, že mají šálky kapacitu nejméně 150 ml. •• Používejte tenkostěnné šálky. Tenkostěnné šálky pohltí méně tepla z kávy než šálky silnostěnné. •• Ujistěte se, že velikost šálku odpovídá množství kávy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD7870/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD7870/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag