Návod k použití PHILIPS HD7825/20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD7825/20. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD7825/20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD7825/20.


PHILIPS HD7825/20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4767 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD7825/20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HD7827 HD7825 User manual 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 1 3/12/13 2:40 PM 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 2 3/12/13 2:41 PM 1 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 3 3/12/13 2:41 PM 1 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 4 3/12/13 2:41 PM English 6 Čeština 32 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 5 HD7827, HD7825 3/12/13 2:41 PM 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. com/ welcome. SENSEO® coffee system Make your coffee moments truly special with SENSEO®. This unique system combines the easy-to-use Philips SENSEO® coffee machine with the specially developed Douwe Egberts SENSEO® coffee pods, giving you a full, smooth coffee with a delicious foam layer. [. . . ] Nepokoušejte se přístroj opravit sami, záruka by pozbyla platnosti. -- Do přístroje SENSEO® nikdy nedávejte běžnou mletou kávu ani nepoužívejte roztrhané sáčky s kávou, aby nedošlo k jeho ucpání. -- Nepoužívejte přístroj v kombinaci s transformátorem – mohlo by to přivodit nebezpečné situace. -- Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. -- Přístroj nepoužívejte v nadmořských výškách nad 2 200 metrů. 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 35 3/12/13 2:41 PM 36 Čeština -- Přístroj nefunguje při teplotách nižších než 10 °C. -- Před prvním použitím vypláchněte kávovar čerstvou vodou (viz kapitola „Příprava přístroje k použití“). Nádržka se naplní vodou, což je nezbytné pro správné fungování přístroje. -- V přístroji SENSEO® nepoužívejte změkčovače vody založené na principu výměny sodíku. -- Společnost Philips vám důrazně doporučuje odstraňovat vodní kámen v přístroji SENSEO® každé 3 měsíce. Pokud nedojde k včasnému odstranění vodního kamene podle pokynů uvedených v kapitole ‚Odstraňování vodního kamene‘, může dojít k technické poruše. -- Proces odstraňování vodního kamene nikdy nepřerušujte. -- Nikdy nepoužívejte prostředek na odstranění vodního kamene založený na minerálních kyselinách, jako jsou kyselina sírová, chlorovodíková, sulfaminová a octová (např. ocet). Tyto prostředky pro odstranění vodního kamene mohou kávovar SENSEO® poškodit. 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 36 3/12/13 2:41 PM Čeština 37 -- Až kávovar SENSEO vybalíte, nikdy jej nepokládejte na boční stranu. Nechte jej vždy ve vertikální poloze, i během přenášení. -- Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí používání. Není určen pro používání v prostředích jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláří nebo farem nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a ani jiných ubytovacích zařízeních. ® Soulad s normami Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Spotřeba energie tohoto přístroje při vypnutí je nižší než 1 W. To znamená, že přístroj odpovídá evropské směrnici 2009/125/ES, která stanovuje ekologické požadavky na konstrukci elektrických výrobků. 22_200_0665_1_DFU-Luxury_A6_v2. indd 37 3/12/13 2:41 PM 38 Čeština První použití Rozbalení 1 Vytáhněte přístroj z krabice. Poznámka: Držák sáčků pro 2 šálky skladujte na bezpečném místě. Vypláchnutí přístroje pro naplnění ohřívače NEPŘIPRAVUJTE KÁVU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYPLÁCHNUTÍ KÁVOVARU SENSEO®! [. . . ] V tom případě může voda, která normálně končí v zásobníku na vodu, vytékat z přístroje. Ve všech ostatních případech se obraťte na Informační středisko společnosti Philips ve své zemi. Z přístroje nelze vyjmout jednotku výstupu kávy. Jednotku výstupu kávy lze vyjmout až po vyjmutí sběrače kávy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD7825/20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD7825/20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag