Návod k použití PHILIPS HD3037/70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD3037/70. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD3037/70 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD3037/70.


PHILIPS HD3037/70 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17028 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD3037/70

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips HD3037 1 2 a 4 5 Rice/ Pasta 9 Stew 13 j Bake b c d EN User manual BG Ръководство за потребителя CS Příručka pro uživatele ET Kasutusjuhend HR Korisnički priručnik HU Felhasználói kézikönyv LT Vartotojo vadovas LV PL RO RU SK SL Lietotāja rokasgrāmata Instrukcja obsługi Manual de utilizare Руководство пользователя Príručka užívateľa Uporabniški priročnik i h g 6 Pilaf 10 Fry e f 14 7 Jam www. philips. com/welcome www. philips. com/welcome www. philips. com/welcome www. philips. com/welcome User manual Safety leaflet Warranty Recipe 3 l k 11 Steam Yogurt 15 Rice/ Pasta Jam Stew Boil Yogurt Reheat Steam Reheat Bake Steam m Rice/ Pasta Risotto Pilaf Boil Stew Fry Yogurt t 8 Boil Pilaf n Jam s 12 Reheat Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips N. V. HD3037_UM_CEE_V2. 0_130904 o p q r English 1 Your multicooker Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. Philips. com/welcome. 4 Using the multicooker Before first use 1 Take out all the accessories from the inner pot. [. . . ] »» Iedegas siltuma saglabāšanas režīma indikators. 2 Izpildiet 6.  darbību, kas aprakstīta nodaļā “Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas”. 4 Spiediet izvēlnes pogu (Menu), līdz tiek atlasīta cepšanas funkcija (Fry). 5 Nospiediet gatavošanas laika pogu (Cooking time), un displejā sāk mirgot minūšu rādījums. 6 Nospiediet minūšu pogu (Min. ), lai iestatītu vajadzīgo minūšu skaitu. 7 Nospiediet iedarbināšanas pogu (Start), lai sāktu gatavošanu. 9 Kad gatavošana ir pabeigta, atskan daži pīkstieni un nodziest atlasītās gatavošanas funkcijas indikators. 10 Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. »» Iedegas siltuma saglabāšanas režīma indikators. Troškinimas (9 pav. ) 1 Sudėkite maistą ir produktus į vidinį puodą. 2 Atlikite 6 ir 7 veiksmus, nurodytus skyriuje „Pasiruošimas prieš gaminant maistą“. 3 Spauskite meniu mygtuką (Menu), kol bus pasirinkta troškinimo funkcija (Stew). 4 Paspauskite ruošimo laiko mygtuką (Cooking time) ir ekrane ims mirksėti valandų skiltis. 5 Spausdami valandų mygtuką (Hr. ) nustatykite norimą valandų kiekį. 6 Kai valandos bus nustatytos, vėl paspauskite ruošimo laiko mygtuką (Cooking time), ekrane ims mirksėti minučių skiltis. 7 Spausdami minučių mygtuką (Min. ) nustatykite norimą minučių kiekį. 8 Paspauskite paleidimo mygtuką (Start) kad prasidėtų maisto ruošimas. 9 Kai maisto ruošimas bus baigtas, išgirsite keletą pyptelėjimų ir pasirinktos maisto ruošimo funkcijos lemputė užges. 10 „Multicooker“ automatiškai persijungs į šilumos išlaikymo režimą. »» Užsidegs šilumos išlaikymo indikatorius. Kepimas (13 pav. ) 1 Sudėkite maistą ir produktus į vidinį puodą. 2 Atlikite 6 veiksmą, nurodytą skyriuje „Pasiruošimas prieš gaminant maistą“. 3 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Tvaicēšana (14.  att. ) 1 2 3 4 5 6 Iemēriet dažas glāzes ūdens ar mērglāzi. Aizveriet ierīces vāku un iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. [. . . ] Nivo vode lahko vedno prilagajte glede na vrsto riža in lastne želje. Nikoli ne smete preseči maksimalnih količin, navedenih na notranji strani notranje posode. •• Poleg tega, da upoštevate oznake za nivo vode, lahko pri kuhanju riža dodate riž in vodo v razmerju 1:1 ali 1:2. •• Če dodate 4 posodice riža, mora nivo vode v notranji posodi doseči oznako "4". Opomba •• Časovnik za prednastavitev ni na voljo v načinu cvrtje (Fry) in peka (Bake). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD3037/70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD3037/70 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag