Návod k použití PHILIPS HD-2586

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD-2586. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD-2586 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD-2586.


PHILIPS HD-2586 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1023 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD-2586 BROCHURE (1010 ko)
   PHILIPS HD-2586 (9164 ko)
   PHILIPS HD2586 ANNEXE 2 (5000 ko)
   PHILIPS HD-2586 BROCHURE (1052 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD-2586

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rovn ani po vypnut peic trouby nen spotebi pro dti bezpen, dvee zstvaj jet dlouhou dobu hork. Servis Kontroln prce a/nebo opravy ponechte k zajitn servisn slub nebo servisu, kter je vrobcem autorizovn, a pouvejte vhradn originln nhradn dly. Provoz Tato peic trouba je urena pro ppravu pokrm; nikdy se nesm pouvat k jinm elm. Pi oteven dve peic trouby, bhem provozu nebo pi jeho skonen dejte pozor na proud horkho vzduchu, kter vystupuje z trouby. Dotykem s topnmi tlesy v horn ˷sti peic trouby, urenmi pro horn ohev a pro gril, stejn jako ve vyht pec troub vznik nebezpe poplenm. Tuk, kter odkapv bhem ppravy pokrm v grilu nebo v peic troub, je mono odchytvat do nzk, ohnivzdorn ndoby, kter se napln malm mnostvm vody; tmto zpsobem se rovn zabrn vytven koue a pipalovn odkapvajcho tuku. [. . . ] Pnve, plechy na peen peiva nebo hlinkov flie NEPOKLDEJTE pmo na podlahu peic trouby. Mohlo by se v tom ppad nahromadit teplo, kter by nepzniv ovlivnilo vkon peic trouby, a ppadn by se rovn pokodil smaltovan povrch trouby. Na peen s pouitm tuku nebo oleje je nutno peliv dohlet, nebo tento druh potraviny me pi peht lehce vzplanout. Ze stejnho dvodu muste zachovvat opatrnost bhem ukldn pokrm do peic trouby a pi jejich nslednm vyjmn. Pokud se to pesto stane, je teba peic troubu dkladn vyistit, aby se tak zamezilo vznikn nepjemnch pach a pry. Vodic lity (obr. 4) Pro dosaen lepch vsledk peen je mono zasouvat zasunovac sou˷sti peic trouby do rznch rovn. Zasunovac ˷sti s pedepsanou polohou proti peklopen se musej umstit tak, jak je uvedeno na zvtenm detailu. 4 3 2 1 Obr. 4 6 Rady pro peen ryb a masa Maso mete ukldat do ndob odolnch proti psoben vysokch teplot nebo pmo na rot peic trouby. Pitom je teba dbt na to, abyste do prvn rovn od spodu vloili pnev na peen a nalili do n mal mnostv vody. Bl maso, drbe a ryby vyaduj obecn stedn teplotu peen (v rozmez mezi 150 C a 175 C). Pokud byste chtli pci erven maso (zvnjku lehce zahndl a uvnit etrn propeen), doporuuje se k tto pprav pout po krtkou dobu vy teplotu (mezi 200 C a 250 C). Kdy se pokrmy ohvaj, vytv se pra stejnm zpsobem, jako se tomu dje ve varnm kotli. Uchopte dvee na lev a na prav stran, potom je pomalu natote ve smru k pec troub, dokud nejsou napl zaveny. Po provedenm vyitn dvee opt obrcenm postupem nasate na troubu. itn vnjch povrch Ovldac panel, dvee pec trouby a tsnn dve pravideln otrejte istm hadrem, kter jste navlhili v tepl vod s malm mnostvm tekutho isticho prostedku. Abyste zabrnili pokozen sklennch dve peic trouby, v dnm ppad nepouvejte: istic prostedky pro domcnost a blc louh impregnovan istic houby, kter jsou nevhodn pro hrnce na vaen s protiadhezivnm povlakem houby Brillo/Ajax nebo houbiky z ocelov vlny chemick istie pro pec trouby nebo sprejov ppravky odstraovae rzi odstraovae skvrn pro umvadla a dezy Vnj a vnitn stranu sklennch dve istte s pouitm tepl mdlov vody. Pokud by byla vnitn strana sklennch dve siln zneitna, pouijte istc vrobky jako Hob Brite. Jestlie se objev na sklenn tabulce pukliny nebo hlubok vrypy, je tm nepzniv ovlivnna struktura skla a tabulku je nutno vzhledem k monmu riziku rozttn vymnit. Obrate se v tom ppad na pracovnky servisn sluby, kte vm s radost pomohou. Obr. 6 FO 0288 10 Vmna vnitnho osvtlen Pi pouit nhradn rovky pro pec troubu mus mt nov rovka nsledujc parametry: Elektrick pkon 15 W; elektrick napt 230 V (50 Hz); odolnost proti psoben teploty 300 C; objmka rovky E14. 7 Topn tleso grilu Ped provedenm tto innosti je nutno zajistit, aby byl vypnut pvod elektrickho proudu. Pro snadn itn vnitnho prostoru peic trouby je mono horn topn tleso (horn ohev a gril) sklopit smrem dol. Potom topn tleso vyklopte opt nahoru a znovu zaroubujte rouby s rhovanou hlavou. 8 Speciln tukov filtr Aby se zamezilo zneitn kola ventiltoru v zadn stn peic trouby, mus se pi peen masa pout speciln tukov filtr (viz obr. [. . . ] 11 Svorkovnice Peic trouba je vybavena lehce pstupnm svorkovm blokem, kter je dimenzovn pro provoz s jednofzovm napjenm proudem o napt 230 V (obr. Vrobce odmt jakoukoliv odpovdnost, jestlie se bezpenostn pedpisy nedodr. 13 Pokyny pro vestavbu K umonn dokonal funkce vestavnho spotebie mus mt nbytek pro vestavbu, resp. V souladu se stvajcmi pedpisy musej bt vechny ˷sti, kter zajiuj ochranu proti nebezpenmu dotyku sou˷st, jimi probh elektrick proud a je jsou vybaveny provozn izolac, upevnny tak, aby je nebylo mono odebrat bez pouit vhodnch nstroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD-2586

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD-2586 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag