Návod k použití PHILIPS HC 5450/80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 5450/80. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 5450/80 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 5450/80.


PHILIPS HC 5450/80 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18526 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 5450/80

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř • • • a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat. Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku. Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití. [. . . ] Vložte jednu baterii CR2032 se správnou polaritou (+/–) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Zapnutí Stiskněte tlačítko . »» Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj. • Chcete-li přepnout výrobek do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko  . 8 CS Nastavení hodin 1 2 3 4 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko CLOCK/PROG. Stisknutím tlačítka / vyberte formát času a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG jej potvrďte. Stisknutím tlačítka / nastavte hodiny a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG je potvrďte. Stisknutím tlačítka / nastavte minuty a stisknutím tlačítka CLOCK/PROG je potvrďte. CS 9 4 Přehrávání Přehrávání disku 1 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj CD. otevřete podavač Vyhledávání v rámci skladby 1 2 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko / . Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání. Programování skladeb Poznámka •• Skladby lze programovat pouze v případě, že je •• Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. přehrávání zastaveno. Vložte disk potištěnou stranou nahoru, poté zavřete podavač disku. Pokud ne, stiskněte tlačítko . 1 2 3 4 Pozastavení/obnovení přehrávání. • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka CLOCK/PROG v režimu přehrávání aktivujete režim programu. »» Na displeji se zobrazí hlášení [MEMORY] (paměť). •• Systém si dokáže zapamatovat až 4 dříve připojená zařízení Bluetooth. •• Pokud mikrosystém přepne ze zdroje Bluetooth na Nahrávání na zařízení USB Skladby z disků audio CD, disků MP3, vinylových audiodesek a zvuk ze zdroje Bluetooth, rádia a externích zařízení lze nahrát jako soubory ve formátu . mp3 na paměťové zařízení USB. Při prvním nahrávání na paměťové zařízení USB se v paměťovém zařízení automaticky vytvoří složka s názvem „PHILIPS OTT2000“. Při každém nahrávání se nahrané soubory ukládají do této složky. k uložení zvukových souborů, zobrazí se zpráva o plné paměti. •• U disků CD je proces nahrávání dokončen teprve v okamžiku, kdy je nahrána celá skladba. •• U disků MP3 systém zkopíruje soubory na paměťové zařízení USB, je-li stisknuto tlačítko REC. •• Jestliže na paměťovém zařízení USB není dostatek místa Vyjmutí souboru Když nahráváte audiosoubory ze zdroje Bluetooth/AUX/PHONO/FM na úložné zařízení USB, můžete soubor během nahrávání vyjmout stisknutím tlačítka FIND/FILE CUT. Vytvoří se nový audiosoubor a nahrávání pokračuje. Postup nahrávání na zařízení USB Připojte zařízení USB ke konektoru zařízení. tohoto Odstranění souboru ze zařízení USB 1 Připravte zdroj pro nahrávání. Je možné vybrat skladbu, od které bude zahájeno nahrávání. • AUX IN – vyberte zdroj Phono/Aux, poté připojte externí zařízení a spusťte přehrávání. • Phono – vyberte zdroj Phono/Aux a poté přehrajte vinylovou desku. • Bluetooth – vyberte zdroj Bluetooth a přehrajte skladby. 1 2 3 4 V režimu zastavení přehrávání vyberte zdroj USB opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. [. . . ] Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www. philips. com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo. Všeobecné údaje Nefunguje napájení •• Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel. •• Při poslechu z externího zařízení zkontrolujte, zda není externí zařízení ztlumené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 5450/80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 5450/80 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag