Návod k použití PHILIPS HC 5450/16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 5450/16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 5450/16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 5450/16.


PHILIPS HC 5450/16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18526 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 5450/16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku. Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. [. . . ] k • Spuštění nebo pozastavení přehrávání. / • Vyhledávání v rámci stopy nebo disku. / • Přechod na předchozí nebo následující skladbu. l DBB • Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů. m • Zastavení přehrávání nebo vymazání programu. n VOL +/• Nastavení hlasitosti. o MUTE • Ztlumení hlasitosti. CS 7 3 Začínáme Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Opakujte krok 2 a zapojte kabel levého reproduktoru. Chcete-li zapojit kabely reproduktorů: 4 1 2 3 Podržte kryt zásuvky. Uvolněte kryt zásuvky. Připojení reproduktorů Připojení napájení Výstraha zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně mikrosystému. •• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Zkontrolujte, Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Poznámka •• Zcela zasuňte holou část každého kabelu •• Chcete-li dosáhnout optimální kvality zvuku, používejte •• Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší výhradně dodané reproduktory. impedancí než u dodaných reproduktorů (podrobnosti naleznete v této příručce v části „Specifikace“). k reproduktoru do výstupu. 1 2 3 8 Příprava dálkového ovladače Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu tlačítko SHUF. Poznámka 3 4 Stisknutím tlačítka DISC vyberte zdroj disk. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. Přehrávání Probíhající přehrávání můžete ovládat podle následujících pokynů. Tlačítko Funkce •• Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných skladeb. 10 CS Programování skladeb V režimu CD můžete naprogramovat maximálně 20 skladeb. Přehrávání kazety 1 2 3 4 Když se nepřehrává žádná skladba, stisknutím tlačítka PROG aktivujete režim programu. »» Zobrazí se hlášení [AUTO] (automaticky). »» Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma. »» První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát. 1 2 Stisknutím tlačítka TUN vyberte zdroj rádia. Stiskněte a podržte tlačítko / , dokud se nezačne měnit frekvence. »» Zobrazí se hlášení [SEARCH] (vyhledávání). »» Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem. • Chcete-li naladit na stanici se slabým signálem, tiskněte opakovaně tlačítko / , dokud nenajdete lepší příjem. Ruční programování rádiových stanic Poznámka •• Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových •• Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte na její místo jinou stanici. stanic. 3 1 2 3 Naladění rádiové stanice. [. . . ] •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.   Žádný nebo špatný zvuk •• Upravte hlasitost. •• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory. •• Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 5450/16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 5450/16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag