Návod k použití PHILIPS HC 5440/80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 5440/80. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 5440/80 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 5440/80.


PHILIPS HC 5440/80 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19291 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 5440/80

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř •• Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení. systému. Bezpečnost poslechu Výstraha •• Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu. • • • • • • Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového ovladače: • Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a − na dálkovém ovladači. [. . . ] Vložte jednu baterii typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Automatické uložení rádiových stanic FM Když připojíte napájení a nejsou uloženy žádné stanice FM, systém vás okamžitě vyzve, abyste vyhledali a uložili všechny dostupné stanice FM. 1 2 Připojení napájení Výstraha zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně systému. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. •• Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno. Připojte systém k napájení. »» Je zobrazeno hlášení [AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (chcete-li provést automatickou instalaci, stiskněte tlačítko ; pokud chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko ). Stisknutím tlačítka spusťte úplné vyhledávání. »» Systém automaticky uloží rádiové stanice FM s dostatečně silným signálem. »» Bude automaticky přehrávána první předvolba stanice. Tip •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Zkontrolujte, •• Stisknutím tlačítka nebo režim ukládání ukončíte. Poznámka •• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně systému. Nastavení hodin 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na dálkovém ovladači po dobu dvou sekund. »» Po displeji se posouvá hlášení [SET CLOCK] (nastavit hodiny). [ ]: (pouze pro soubory MP3/WMA): opakované přehrávání všech skladeb aktuálního alba . [ ]: Opakované přehrávání všech skladeb. [ ]: Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/SHUFFLE, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání. 4 5 6 Opakovaným stisknutím tlačítka / vyberte skladbu a následovným stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko . / OK REPEAT/ SHUFFLE Nastavení zvuku Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat různé zvukové efekty. »» Zobrazí se hlášení [AUTO] (automaticky). »» Systém automaticky uloží všechny rádiové stanice FM a začne přehrávat první předvolbu rádiové stanice. 1 2 Naladění stanice RDS. Opakovaným stisknutím tlačítka RDS procházejte následující informace (pokud jsou dostupné): »» Programová služba »» Typ programu, např. [. . . ] •• Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud. •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Žádný nebo špatný zvuk •• Upravte hlasitost. Jednotka nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 5440/80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 5440/80 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag