Návod k použití PHILIPS HC 5440/15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 5440/15. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 5440/15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 5440/15.


PHILIPS HC 5440/15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19291 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HC 5440/15 (15599 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 5440/15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř •• Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení. systému. Bezpečnost poslechu Výstraha •• Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu. • • • • • • Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového ovladače: • Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a − na dálkovém ovladači. [. . . ] »» Systém se přepne na poslední vybraný zdroj. Tip •• Chcete-li vybrat jiný zdroj, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE nebo tlačítka volby zdroje na dálkovém ovladači. 4 5 6 Stisknutím tlačítka CLOCK SET potvrďte volbu. Opakováním kroků 2–3 nastavíte, jestli chcete synchronizovat čas se stanicemi RDS. • [RDS TIME SYNC [Y]]: automatická synchronizace času se stanicemi RDS. • [RDS TIME SYNC [N]]: deaktivace synchronizace času. Poznámka •• Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která Přepnutí do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. »» Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny). »» Podsvícení displeje ztmavne. Poznámka aktivní po dobu 15 minut, automaticky přepne do pohotovostního režimu. •• Pokud se v režimu MP3 Link hudba zastaví nebo pozastaví na dobu 15 minut a není zapojen kabel MP3 Link, systém automaticky přepne do pohotovostního režimu. •• Pokud je systém nečinný 90 sekund, automaticky opustí režim nastavení hodin. přenáší časový signál. •• Pokud systém v režimu CD, USB nebo Bluetooth není 9 CS Automatické uložení rádiových stanic FM Když připojíte napájení a nejsou uloženy žádné stanice FM, systém vás okamžitě vyzve, abyste vyhledali a uložili všechny dostupné stanice FM. 4 Přehrávání Přehrávání disku 1 2 Stisknutím tlačítka disku. otevřete podavač 1 2 Připojte systém k napájení. »» Je zobrazeno hlášení [AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (chcete-li provést automatickou instalaci, stiskněte tlačítko ; pokud chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko ). Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 3 sekund zahájíte plné vyhledávání. »» Systém automaticky uloží rádiové stanice FM s dostatečně silným signálem. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS. V režimu tuneru FM stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko PROG. »» Zobrazí se hlášení [AUTO] (automaticky). »» Systém automaticky uloží všechny rádiové stanice FM a začne přehrávat první předvolbu rádiové stanice. 13 CS 1 2 Naladění stanice RDS. Opakovaným stisknutím tlačítka RDS procházejte následující informace (pokud jsou dostupné): »» Programová služba »» Typ programu, např. [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba). . . »» Rádiová textová zpráva »» Time (Čas) 6 Další funkce Nastavení budíku Tento systém lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit CD, tuner FM nebo USB. Poznámka •• Zkontrolujte správné nastavení hodin. Volba stereofonního/ monofonního vysílání Poznámka •• Stereofonní vysílání je výchozím nastavením režimu •• Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk. tuneru. Stisknutím tlačítka v režimu tuneru FM lze přepínat mezi monofonním a stereofonním vysíláním. 1 2 3 4 5 6 V pohotovostní režimu stiskněte a přidržte tlačítko TIMER dokud se na displeji nezobrazí [SET TIMER] (nastavit časovač). »» Je zobrazeno hlášení [SELECT SOURCE] (vyberte zdroj). Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE nebo stisknutím tlačítek pro výběr zdroje na dálkovém ovladači vyberte zdroj: disk, tuner FM nebo USB. nebo nastavte Stisknutím tlačítka TIMER potvrďte volbu. Opakováním kroků 4 až 5 nastavíte minuty a hlasitost budíku. Tip •• Pokud je systém nečinný 90 sekund, automaticky opustí režim nastavení budíku. Chcete-li zapnout nebo vypnout budík: V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka TIMER budík aktivujete nebo deaktivujete. [. . . ] Nastavení hodin/časovače se vymazalo •• Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra. •• Znovu nastavte hodiny/časovač. O zařízení Bluetooth Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná. •• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k mikrosystému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem. CS 18 Nelze navázat spojení se zařízením. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 5440/15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 5440/15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag