Návod k použití PHILIPS HC 5410/15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 5410/15. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 5410/15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 5410/15.


PHILIPS HC 5410/15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13907 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 5410/15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku. Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. [. . . ] »» Funkce se poté zobrazí jedna po druhé na panelu displeje. • Chcete-li ukázku vypnout, stiskněte znovu tlačítko . SPEAKER OUT (6 ) FM SPEAKER OUT (6 ) ANTENNA 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ Příprava dálkového ovladače Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. •• Nebezpečí snížení životnosti baterie!Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. CS 7 Vložení baterie do dálkového ovladače: 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Zapnutí Stiskněte tlačítko . »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. Přepnutí do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. »» Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny). »» Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma. »» První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát. CS 11 Ruční programování rádiových stanic 1 2 3 4 Naladění rádiové stanice. Stiskněte tlačítko PROG a poté stisknutím tlačítka / vyberte číslo od 1 do 20. »» Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice. Opakováním kroků 2 až 3 naprogramujte další stanice. Poznámka •• Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici. 6 Další funkce Nastavení budíku Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit CD, FM nebo USB. Poznámka •• Zkontrolujte správné nastavení hodin. 1 2 Výběr předvolby rádiové stanice V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka / číslo předvolby. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko SLEEP/TIMER déle než dvě sekundy. »» Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat. / 3 4 Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu. »» Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat. Opakováním kroku 2-3 nastavte minuty, vyberte zdroj (CD, FM nebo USB) a upravte hlasitost. Poznámka •• Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače. Chcete-li zapnout nebo vypnout budík: Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER aktivujte nebo deaktivujte budík. »» Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol . Tip •• Pokud je vybrán jeden ze zdrojů CD/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner. 12 CS Nastavení časovače vypnutí Chcete-li nastavit časovač vypnutí, mějte přístroj zapnutý a opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER vyberte nastavený časový úsek (v minutách). [. . . ] •• Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky. Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná. •• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 5410/15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 5410/15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag